facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Francie při nadcházejícím předsednictví EU upřednostní výzkum mozku

28. 10. 2021
Francie při nadcházejícím předsednictví EU upřednostní výzkum mozku

Deset let trvající projekt Human Brain se blíží ke konci. I proto se jeho představitelé začali obávat, že by se spojenectví ve výzkumu neurověd mohlo začít tříštit. Státy, které jsou členy, nyní chtějí najít nový způsob koordinace výzkumu.

robina weermeijer 3KGF9R 0oHs unsplash

Francie plánuje sladit národní strategie a vypracovává návrh vědeckého partnerství v oblasti výzkumu mozku na druhou půlku programu Horizon Europe. „Je naším záměrem udělat z výzkumu mozku silné téma předsednictví,“ řekla Claire Giry, generální ředitelka výzkumu a inovací na francouzském ministerstvu výzkumu.

Human Brain project (HBP) se ve svých začátcích shledal s určitou kontroverzí, protože sliboval simulaci lidského mozku v podobě superpočítače. Takzvaná vlajková loď projektu Future and Emerging Technologies byla zahájena s velkou pompou v roce 2013 s rozpočtem 1,2 miliardy eur. Hned následující rok však stovky vědců podepsaly otevřený dopis s tvrzením, že projekt sleduje kontroverzní cíle a jeho rozhodování je neprůhledné. „Domníváme se, že HBP není dobře koncipovaný nebo realizovaný projekt a že není vhodné, aby byl středobodem evropské neurovědy,“ uvedli vědci v dopise s tím, že nemají důvěru ve svých vědeckých kolezích, kteří za platformou stojí.

Projekt získal podporu od klíčových europoslanců

I přes neshody se projektu nakonec podařilo předefinovat cíle a pokračovat v něm. V roce 2020 vstoupil do závěrečné fáze a zřídil celoevropskou výzkumnou infrastrukturu EBRAINS. Díky nedávnému zařazení do cestovní mapy ESFRI je nyní EBRAINS jedním z nejlepších vědeckých zařízení v Evropě a je na dobré cestě stát se platformou pro řešení problémů výzkumu v oblasti mozku. Ačkoliv byly původně cíle HBP mnohem vyšší, příznivci projektu Human Brain poukazují na průlom, který vědě přinesl, například atlas mozku a pokrok v konstrukci robotických rukou. Nové mapy s vysokým rozlišením v atlasu jsou navíc relevantní pro širokou škálu neurovědních témat, včetně neurozobrazovacích metod a v budoucnu také neurochirurgie. EBRAIN má vést také k lepšímu pochopení patologií, jako je například schizofrenie.

Do konce projektu ale zbývají pouhé dva roky a nyní se derou na povrch otázky, zda se výzkum mozku roztříští, aniž by zastřešoval projekty, které by jej udržely pohromadě. „Největší přidanou hodnotou HBP je spolupráce, kterou vidíme v různých oblastech a oborech,“ řekl Paweł Świeboda, který v loňském roce převzal funkci generálního ředitele projektu.

Jak hodiny na projektu plynou, členské státy se začínají řadit ve prospěch společné evropské agendy výzkumu mozku. Tento krok má jednoznačnou podporu Itálie. „Je nemyslitelné, aby se každá země pohybovala nezávisle na ostatních partnerech po vzoru nekoordinovaných iniciativ,“ řekla Maria Cristina Messa, italská ministryně výzkumu. Ta má podporu od klíčových europoslanců. „Počítejte prosím s naší silnou podporou ze strany Evropského parlamentu,“ uvedl Cristian Silviu Bușoi, předseda průmyslového výboru ITRE (Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku). Ten se zavázal, že zajistí, aby byl výzkum mozku „na předních místech evropské agendy“.

Smíšené pocity vystřídalo odhodlání a důvěra

Již před několika lety byly vytvořeny iniciativy, které mají zabránit fragmentaci výzkumu. V roce 2018 vznikla například European Brain Research Area s cílem podpořit sladění a lepší koordinaci výzkumných strategií v celé Evropě a „v konečném důsledku rozvinout sdílenou agendu výzkumu mozku v Evropě,“ řekla Monica di Luca, prezidentka European Brain Council.

Jednou z potenciálních překážek v pokračování programu je přetrvávající nedůvěra v akademickou komunitu po raném fiasku HBP. „Neměli bychom zklamat naše komunity, pokud chceme, aby spolupracovaly,“ řekl François Jacq, generální administrátor French Atomic Energy Commission, která financuje výzkum mozku. Podle něj byl obraz HBP ve francouzské vědecké komunitě smíšený, ale to se začíná měnit. „Před rokem ve francouzské komunitě stále panovaly smíšené pocity. Teď si myslím, že většina komunity stojí za námi,“ uvedl své pozitivní stanovisko.

Právě letos v říjnu proběhl 8. ročník summitu Human Brain Project, kde se diskutovaly jeho přínosy a budoucí směřování. Vedle něj se konal také The European Brain Summit, podpořený platformou EBRAINS. Setkání se zúčastnili nejvyšší představitelé jak z EU, tak z členských států. Italská ministryně vědy Christina Messa zde vysvětlila, že pro efektivní úsilí je klíčové sdružovat talenty a zdroje na evropské úrovni a zdůraznila, že projekt Human Brain Project vytvořil EBRAINS za tímto účelem.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)

Zdroje: ScienceBusiness (12) a Human Branin Project (1, 2)