facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Komplikace s dokončením projektu ELI v Bukurešti

20. 12. 2018
Komplikace s dokončením projektu ELI v Bukurešti

V Rumunsku probíhá soudní spor mezi státním institutem pro jaderný výzkum a konsorciem EuroGammaS, které má zpoždění s instalací laserů. Institut s konsorciem zrušil smlouvu, EuroGammaS ale trvá na tom, že zpoždění není způsobené jejich chybou. Pokud se centrum nestihne zprovoznit do konce roku 2020, hrozí projektu ELI podle rumunského institutu ztráta části unijních prostředků.

1280px ELI 2017 foto Pavlína Jáchimová AV ČR 1

Projekt ELI (Extreme Light Infrastructure) zahrnuje vybudování a provoz unikátních výzkumných infrastruktur na území České republiky, Maďarska a Rumunska. Cílem těchto snah je zřídit a dlouhodobě provozovat nejintenzivnější laserový systém na světe. Iniciátor projektu Gérard Mourou se svými kolegy letos dokonce získal za objevení technologie, která je pro ELI klíčová, Nobelovu cenu za fyziku. Jedná se o špičková zařízení, která svým významem nemají ve zmíněných státech obdoby. V rumunské Bukurešti ale při dokončování jejich centra ELI-NP (Nuclear Physics) čelí problémům.

Soud rozhodne v lednu

Budované infrastruktury ELI jsou průkopníkem nového modelu financování, který se opírá o využívání strukturálních fondů EU (ERDF – European Regional Development Fund) a konsorcií, do kterých přispívají jednotlivé státy, které jsou součástí projektu. Implementační fázi má na starosti ELI Delivery Consortium International Association, které se skládá nejen ze zástupců tří „hostitelských“ zemí. Provoz by poté mělo zajišťovat konsorcium ELI ERIC, jehož součástí jsou zástupci zainteresovaných zemí. Nyní se ocitla část unijních prostředků v ohrožení z důvodu výrazného zpoždění instalace zařízení v Bukurešti. Rumunský národní institut pro jaderný výzkum totiž zrušil kontrakt na 67 milionů eur s konsorciem EuroGammaS. Přestože více než 80 % zařízení již bylo sestaveno a většina komponentů již na místě čeká na instalaci, s dalším pokračováním se nyní bude čekat do ledna 2019, kdy se očekává rozhodnutí soudu.

Konsorcium EuroGammaS nestihlo termín plánovaného dokončení, podle jeho zástupců to ale nebylo způsobeno jejich pochybením. Bruno Quarta, generální ředitel Italian Institute of Nuclear Physics – lídra EuroGammaS – tvrdí, že pokud by byl stav budovy vyhovující, termín dokončení celého systému laserů by konsorcium stihlo. Podle zástupce ELI-NP ale byla budova testována experty a splňuje podmínky a parametry, jež byly stanoveny v uzavřené smlouvě. Poté, co se tyto subjekty nedokázaly dohodnout, předalo konsorcium žádost o prodloužení lhůty a náhradu zaplacených pokut za zpoždění soudu. Rumunský národní institut pro jaderný výzkum následně interpretoval počínání konsorcia jako neodůvodněné odmítnutí splnění smluvních povinností a prohlásil kontrakt za zrušený. EuroGammaS následně požádalo soud o zrušení ukončení smlouvy mimo jiné i z toho důvodu, že některé z organizací konsorcia by následkem zrušení zakázky zkrachovaly.

V Česku a Maďarsku už lasery fungují

Podle některých vyjádření by v případě nedokončení ELI-NP do konce roku 2020 hrozila ztráta části peněz z Evropských strukturálních a investičních fondů. To by celému projektu, jehož součástí je i laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, způsobilo nemalé problémy. Jak v Maďarsku, tak v České republice se již komplexy dokončují, aby mohly přejít do plného provozu. Tyto unikátní přístroje jsou již nyní využívány a lákají do České republiky a Maďarska vědce z celého světa. O tom, jak tato jedinečná zařízení v Dolních Břežanech přitahují (nejen) britské akademiky nebo jak mohou pomoci v léčbě nádorů, čtěte zdezde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: Science Business, ACTMedia, ELI Beamlines, ELI-ALPS, ELI-DC AISBL

Ilustrační foto: Pavlína Jáchimová, AV ČR