facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mýty o ERC grantech

25. 9. 2018
Mýty o ERC grantech

Italský vědec Giulio Superti-Furga získal několik grantů Evropské výzkumné rady (ERC) a v roce 2017 se stal i členem vědecké rady ERC. Podle něj mezi výzkumníky koluje o nejprestižnějších evropských vědeckých grantech řada mýtů. Nedávno proto publikoval text, v němž některé z nich vyvrací a dodává, že není třeba se podání žádosti o ERC grant obávat.

Mýtus: O ERC grant můžete žádat pouze když jste velmi zkušený, vysoce kvalifikovaný vědec.

Giulio Superti-Furga: Není to pravda, komise zohledňuje posledních 10-12 let vaší kariéry proto, aby si ověřila, zda máte kapacitu navrhovaný výzkum uskutečnit. Neexistuje žádná statistika potvrzující tvrzení, že ERC granty jsou udělovány spíše starším, zkušeným vědcům, medián příjemců je 35 let.

Tento problém se samozřejmě netýká ERC Starting Grants, které se udělují výhradně mladším vědcům do 7 let po ukončení PhD. Řeč je především o nejprestižnějších ERC Advanced Grants, které se udělují právě i na základě dlouhodobých výsledků práce žadatelů.

Mýtus: Abyste byli úspěšní, musíte se držet jednoho jasně vymezeného směru výzkumu – prokázat tak kontinuitu a kredibilitu.

Reakce: Právě naopak, u zkušenějších vědců, kteří za sebou mají mnohaleté bádání v určitém oboru (konkrétním směru) je žádoucí „vystoupit z komfortní zóny“ a stanovit si odvážnější cíle.

Mýtus: Žadatelé z EU-13 mají menší šanci na získání grantu z toho důvodu, že nemají k dispozici špičkovou infrastrukturu.

Reakce: Instituce, kde hodlá daný vědec řešit svůj grant, není kritériem pro výběr. V úvahu se bere pouze vědecká excelence projektu. Výzkumník není nikdy penalizován za to, že daná instituce nemá excelentní vybavení.

V první řadě je třeba dodat, že v současné době (především díky strukturálním fondům EU) již na tom z hlediska materiálně-technického zázemí nejsou takzvané nové státy Evropské unie tak špatně. Úroveň českých výzkumných kapacit ve svém blogu komentovala například Rut Blízková. Konkrétní data týkající se grantů, které získali vědci z EU-13, společně s otázkou, na jakých institucích je řeší, zpracoval Otakar Fojt.

Mýtus: V případě, že požádáte o malou částku, máte menší šanci na úspěch. Pouze velké, drahé a komplexní projekty jsou financovány ze zdrojů ERC.

Reakce: Nikdy nebyl žádný projekt odmítnut kvůli tomu, že by bylo žádáno o příliš malou částku. Existuje mnoho oborů, kde není logické žádat o vysoké sumy.

Mýtus: Když už jste obdrželi nějaký ERC grant, je pravděpodobnější, že získáte další.

Reakce: Každý návrh je hodnocen zvlášť a porovnává se s dalšími žádostmi, nehledě na to, jestli řešitel již nějaký ERC grant obdržel nebo ne.

Výjimkou jsou samozřejmě granty Proof of Concept, které se udělují za účelem využití výsledků výzkumu, na který již byl udělen nějaký z ERC grantů. Je ale třeba připomenout, že jedním z kritérií při získávání prestižních ERC Advanced Grants je kredibilita žadatele posuzovaná na základě výsledků v jeho kariéře, přičemž získání ERC grantu se dá považovat za potvrzení excelence.

Mýtus: V sociálních a humanitních vědách je nutné, aby žadatelé o grant Proof of Concept měli strategii na komerční využití výstupů výzkumného projektu.

Reakce: Není to pravda, společenský dopad mohou mít i nekomerční výstupy v podobě učebnice, aplikace, webového portálu atp.

Praktickému uplatnění výsledků výzkumu a vývoje společensko-vědních a humanitních oborů a nástrojům jeho podpory se věnovala i Hana Kosová na nedávné konferenci Veřejná politika v oblasti výzkumu a vývoje. Sborník s celým příspěvkem je ke stažení zde.

 

Nejen o grantech Evropské výzkumné rady si můžete přečíst i v rozhovoru s Tomášem Jungwirthem, který je mimo jiné také členem vědecké rady ERC.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (NS)

Zdroj: ERC