facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Plán S se o rok pozdrží

6. 6. 2019
Plán S se o rok pozdrží

Plan S, iniciativa evropských poskytovatelů prostředků na vědu a výzkum, která má za cíl uspíšit přechod evropské vědy na systém otevřeného publikování, na konci května přeformulovala své púvodní požadavky. Lhůta, do níž musí vědci financovaní členskými organizacemi přejít na systém otevřeného publikování, se o rok posunula.

patrick tomasso 71909 unsplash

Plán S začal v roce 2018 jako snaha jedenácti národních organizací, které financují výzkum v Evropě, podpořit přechod na otevřený systém publikování. Členové tehdy oznámili vznik iniciativy cOAlition S, která předložila jedenáctibodový plán požadavků na publikování vědeckých výsledků v otevřeném režimu. Jedním z jejich hlavních požadavků bylo, aby od roku 2020 všechny vědecké výstupy, které členské organizace financují, byly zdarma a volně přístupné. Tento termín se nyní pozdrží.

Nově schválená pravidla

Nově schválená pravidla Plánu S prodloužila lhůtu, do které vědci budou muset přejít na nový systém publikování, o rok, tedy do 1. ledna 2021. Došlo k tomu v důsledku dlouhé řady konzultací, v rámci kterých se dospělo k obavě, že přechod na nový systém by od začátku roku 2020 bylo obtížné realizovat. Nicméně většina dalších, relativně odvážných ambicí Plánu S zůstala zachována.

Z toho vyplývá, že od roku 2021 budou výzkumníci publikovat v zásadě třemi možnými způsoby. První z nich je přímá publikace prostřednictvím „open access“ časopisu, tedy takového vědeckého periodika, které dovoluje přístup k vědeckým článkům zadarmo. Další způsob je publikování prostřednictvím standardního vědeckého žurnálu, placeného pomocí (obvykle institucionálního) předplatného, přičemž příspěvek se zároveň zveřejní ve veřejně přístupném repozitáři (tento systém navrhuje například i nový český Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu). Poslední způsob by mohl být publikování prostřednictvím modelu Read-and-Publish, kdy jednotlivé země budou pravidelně platit jak za přístup k časopisům určitých vydavatelů, tak za možnost v nich publikovat otevřeným způsobem.

Nová pravidla také stále nepovolují model hybridních časopisů, které kombinují klasický model předplaceného přístupu se systémem otevřené vědy - typicky tak, že autoři musí kromě předplatného zaplatit také zvláštní poplatek, aby jejich práce byly veřejně dostupné. Plán S ovšem umožňuje v těchto časopisech publikovat ještě další tři roky navíc, tj. do roku 2024. Lhůtu povoluje proto, aby umožnil jednotlivým žurnálům transformovat se na systém „open access“.

Nová pravidla také žádají větší transparentnost poplatků za publikování. Iniciativa cOAlition S plánuje publikovat v lednu příštího roku seznam očekávaných cen za jednotlivé publikační služby pro konkrétní nakladatelství, podle nichž by si poskytovatelé veřejných prostředků mohli utvořit představu, kolik peněz mají vyčlenit v jednotlivých grantech na publikace.

Plán S má i své stinné stránky

Plán S získával už od svého prvního zveřejnění stále větší podporu. Postupně se k němu přidávaly i vlivné organizace jako Welcome Trust nebo Bill & Melinda Gates Foundation, které poskytují prostředky na výzkum a vývoj. Také čínské instituce iniciativě vyslovily podporu a Indie se podle svého vládního představitele také plánuje do iniciativy zapojit. Reakce z USA jsou ovšem vlažnější. Podpory snahám o otevřenější přístup k vědě se dostává především ze strany významných amerických vysokých škol, které nyní mimo jiné plánují zrušit svoje smlouvy s vydavatelskými giganty, jako je například Elsevier.

Hlavním kritikou Američanů je, že Plán S vědcům diktuje, kde mohou a nemohou publikovat své vědecké výsledky. V tomto názoru přitom rozhodně nejsou sami. Minulý rok byl zveřejněn otevřený dopis, který podepsalo víc než tisíc vědců včetně dvou nositelů Nobelových cen, kteří kritizují Plán S jako příliš riskantní pro vědu jako celek a dokonce ho označili za vážné narušení akademických svobod.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: cOAlition S, Times Higher Education (1, 2), ScienceBusiness