facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Tři české univerzity uspěly v evropské výzvě na budování inovačních kapacit

27. 7. 2021
Tři české univerzity uspěly v evropské výzvě na budování inovačních kapacit

Evropský inovační a technologický institut (EIT) vybral nejlepší projekty rozvoje inovačních kapacit vysokoškolského vzdělávání. Z celkového počtu 64 přihlášených projektů uspělo 23 konsorcií, do nichž je zapojeno 135 vysokoškolských institucí a 140 dalších partnerů včetně tří českých univerzit.

twitter banner 0

Pilotní projekty si rozdělí celkem 27,5 milionu eur a budou trvat dva roky, tedy do července 2023. Druhé kolo výzvy Budování inovačních kapacit vysokých škol je plánováno na letošní podzim, přesný termín zatím není znám.

Cílem této iniciativy je dosáhnout systémového dopadu a podporovat udržitelný růst a zaměstnanost v Evropě. EIT proto vyzval vysokoškolské instituce a jejich partnery, aby navrhovali institucionální akční plány zaměřené na zlepšení podnikatelské a inovační kapacity vysokých škol.

Každé konsorcium může získat maximálně 1,2 milionu eur, z toho 400 tisíc eur v první fázi projektu (červenec–prosinec 2021) a dalších až 800 tisíc eur po úspěšném dokončení projektu (leden 2022 – červenec 2023).

Česká účast

Jedním z partnerů projektu TANDEM+ (Transformation, Acceleration, Networking, Development, Entrepreneurial Education and Mentoring+) je České vysoké učení technické v Praze. Aliance se zaměří na rozvoj podnikatelského myšlení, podporu mezinárodní výměny talentů a start-upů a bude vytvářet síť evropských univerzit, znalostních a inovačních společenství EIT (KICs) a partnerů, kteří jsou součástí regionálních ekosystémů. Dlouhodobý dopad projektu zajistí napříkla program mentoringu, různá školení či mikro-certifikáty.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se zapojila do projektu SUA (Scale Up Academy), který navrhuje vytvoření nové transevropské „scale up“ sítě. Tato síť propojí šest členských států EU a bude podporovat na 140 zavedených malých a středních podniků v jejich přechodu do další fáze růstu a rozvoje. Počítá se zejména s účastí vlastníků či manažerů malých a středních podniků, kteří mají zájem internacionalizovat svou společnost a posunout ji tak na další úroveň.

Úspěšným projektem je také INVENTHEI (Innovation and Entrepreneurship in HEIs), na němž se podílí Univerzita Pardubice. Konsorcium si klade za cíl mít do roku 2025 dostatek vysoce vzdělaných mladých podnikatelů a inovátorů, což by mělo pomoct vzniku dynamických „inovačních okresů“ a zjednodušit zakládání či působení společností nabízejících špičkové technologie, produkty a služby v nich. Inovační okresy zároveň představují ideální příležitost pro rozvoj dovedností a podnikatelských schopností studentů.

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce