facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V mezinárodním programu European Crucible bude i český zástupce

25. 5. 2021
V mezinárodním programu European Crucible bude i český zástupce

Známe účastníky prvního ročníku mezinárodního programu European Crucible, který vznikl z již úspěšného britského programu Scottish Crucible s cílem propojovat výrazné vědecké osobnosti z různých výzkumných institucí Evropy a pomáhat jim navazovat nové mezioborové spolupráce. Jediným Čechem, který byl k účasti přizván, je Kamil Musílek z Univerzity Hradec Králové.

Kamil Musílek European Crucible 1

Kamil Musílek

„Je pro mě úspěchem, že jsem byl do programu vybrán, a považuji to za ocenění mé dosavadní práce,“ říká na úvod Kamil Musílek z Univerzity Hradec Králové. Účastníci jsou zváni na základě vědeckých výsledků, inovativního myšlení a zkušeností s vedením výzkumných projektů. Těch má Kamil Musílek za sebou již úctyhodné množství – za svou kariéru se stal řešitelem či spoluřešitelem více než 10 národních a 4 mezinárodních projektů, např. v oblasti léčby Alzheimerovy nemoci nebo otrav organofosfáty. Je také jako první Čech držitelem ocenění Young Medicinal Chemist in Academia organizace European Federation for Medicinal Chemistry.

Velký důraz je v programu kladen na různorodost zaměření jednotlivých vědeckých pracovníků. Účastní se ho tak lékaři, ekonomové, inženýři, historici nebo archeologové. „Interdisciplinarita je důležitým prvkem současné vědy a pomáhá jednotlivé obory skloubit a rozvíjet dál. Proto je důležité propojovat zdánlivě neslučitelné a hledat tak nové cesty výzkumu, jak v rámci přírodních, tak humanitních věd. Tedy např. znalosti z laserové fyziky můžete aplikovat na živé tkáně nebo sociálně vyčleněné skupiny motivovat k architektonickému návrhu vesmírné stanice,“ vysvětluje Kamil Musílek zdánlivě nesourodé zaměření účastníků.

Součástí programu jsou i přednášky na téma vědeckého leadershipu, vědci také společně připravovali projekty „nanečisto“ a seznamovali se navzájem s výzkumy, na kterých aktuálně pracují. „S několika kolegy z různých odvětví a zemí právě díky programu připravujeme nový výzkumný projekt. Bude zaměřený na protinádorovou teranostiku (tj. terapii a diagnostiku) a nanočástice,“ popisuje závěrem Kamil Musílek praktický přínos celého programu.

Založení programu European Crucible je částečnou reakcí na proběhlý brexit a snahou o udržení a rozvíjení kontaktů mezi vědci po odchodu Velké Británie z EU.

 

Zdroj: UHK

redakčně upraveno