facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ALEVIA: Vzdělávací modul 2 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

25. 3. 2022
ALEVIA: Vzdělávací modul 2 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Společnost alevia pořádá v rámci komplexního vzdělávacího programu 2022/2023 druhý modul, který se zaměří na právní rámec výzkumu, vývoje a inovací. Dvoudenní workshop se uskuteční 24. – 25. května 2022 v Hradci Králové.

20210825 093212

Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovace je určen projektovým manažerům a manažerkám, pracovníkům a pracovnicím na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, vědcům a vědkyním se zájmem o danou problematiku, pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníkům poskytovatelů podpory, zaměstnancům center transferu znalostí, RIS3 manažerům na národní a regionální úrovni i zástupcům subjektů z aplikační sféry.

Modul 2 se zaměří na oblast legislativy a regulatorního rámce. Během dvoudenní vzdělávací akce se budou diskutovat hlavní oblasti právní regulace a jejich dopad na prostředí VVI – například smluvní vztahy, pracovní právo, hospodářská soutěž či veřejná podpora. Také se podíváme na pojem výzkumné organizace. V roli lektorů tohoto modulu se představí Karel ZuskaMatej Kliman, celým modulem provází jako facilitátor Aleš Vlk. Účastníci dvoudenního modulu obdrží certifikát o jeho absolvování. Podrobnosti se můžete dočíst zde.

Uzávěrka registrace je 29. dubna 2022 nebo do vyčerpání kapacity.

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

 

Zdroj: alevia