facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

ALEVIA: Vzdělávací modul 5 – Transfer technologií a znalostí

5. 8. 2022
ALEVIA: Vzdělávací modul 5 – Transfer technologií a znalostí

Společnost alevia pořádá v rámci komplexního vzdělávacího programu 2022/2023 pátý modul. Ten se věnuje transferu technologií a znalostí & podpoře inovací. Dvoudenní workshop se uskuteční 25.–26. října 2022 v Hradci Králové.

alevia5Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je určen projektovým manažerům a manažerkám, pracovníkům a pracovnicím na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem, vědcům a vědkyním se zájmem o danou problematiku, pracovníkům ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníkům poskytovatelů podpory, zaměstnancům center transferu znalostí, RIS3 manažerům na národní a regionální úrovni i zástupcům subjektů z aplikační sféry.

Modul 5 se zaměří na transfer technologií a znalostí z různých úhlů pohledu včetně organizačního zajištění na výzkumné organizaci. Pokusíme se zodpovědět na otázky: Co všechno je transfer technologií a znalostí? Jak funguje transfer ve výzkumné organizaci? Jaká může být role centra transferu technologií? Jak zajistit transfer prostřednictvím dceřiné společnosti? Můžeme transferovat i v sociálních a humanitních oborech?

Těšíme se na naše lektory – Martina FuskaIOCB TECH, dceřiné společnosti Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Evu Janouškovcovou z Centra transferu technologií Masarykovy univerzity a Otomara Slámu, z Charles University Innovations Prague. Celým modulem provází jako facilitátor Aleš Vlk.

Účastníci dvoudenního modulu obdrží certifikát o jeho absolvování. Podrobnosti a registrační formulář najdete zde.

Uzávěrka registrace je 7. října 2022 nebo do vyčerpání kapacity.

Cílem celého programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován na cca 25 v každém jednotlivém modulu, a to z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

 

Zdroj: alevia