facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Jihočeský den vědy

20. 3. 2018
Jihočeský den vědy

První ročník akce, která přináší široké laické i odborné veřejnosti novinky a zajímavosti týkající se vědy, výzkumu a inovací v Jihočeském regionu, se uskuteční 18. dubna 2018 v Českých Budějovicích. Kromě odborné konference s tématickými bloky se návštěvníci mohou těšit i na zábavný program pro děti a Science FuckUp Night.

Jihočeský den vědy se bude konat 18. dubna 2018 v Pavilonech T1 a T2 na Výstavišti v Českých Budějovicích. Cílem Jihočeského dne vědy je ukázat návštěvníkům výsledky úspěšných projektů realizovaných špičkovými jihočeskými vědeckými pracovišti, dokázat studentům, že věda není nuda, a představit firmám vědecko-výzkumný a inovační potenciál kraje.

Odborná část Jihočeského dne vědy bude probíhat od 9:30 do 16:00 v Pavilonu T1 formou konference s tématickými bloky. Součástí konference bude prezentace stánků vědecko-výzkumných pracovišť a institucí podporující oblast vědy, výzkumu a inovací v aplikační sféře. Tato odborná část je rozdělena na tématické bloky: Teorie Start-upu v praxi a spolupráce s aplikační sférou, Průmysl 4.0, Inovace, Zemědělství a Ostatní. Program je ke stažení v příloze.

Odbornou konferenci doprovází další část programu - Věda pro děti, která bude popularizovat vědu pro malé návštěvníky a žáky. Bude probíhat od 9:00 do 14:00 v Pavilonu T2.

Po skončení konference bude v Pavilonu T1 program pokračovat akcí zvanou Science FuckUp Night. To je setkání během kterého známé osobnosti mluví nikoli o svých úspěších, ale naopak o věcech, co se zrovna dvakrát nepovedly. Tato část akce proběhne od 19:00 do 21:00 a má za cíl především oslavit neúspěch, jakožto zcela přirozenou a přínosnou součást lidského života.

Na Jihočeský den vědy je třeba se zaregistrovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách akce - zde.

 

Zdroj: Jihočeský den vědy

Stáhnout přílohy: