facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference SCI-PO 2021: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

29. 6. 2021
Konference SCI-PO 2021: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Byla zahájena registrace na již čtvrtý ročník konference SCIPO (Science Policy), která se uskuteční 30. září 2021 hybridní formou. Od svého vzniku v roce 2018 je konference zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

fotoSpolečnost alevia ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, Tertiary Education & Research Institute (TERI), think-tankem IDEA při CERGE EI, Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pořádají letošní ročník SCIPO 2021 dne 30. září 2021.

Hlavním tématem letošního ročníku jsou dopady výzkumu, vývoje a výzkumných infrastruktur na společnost. Konference bude rozdělena na dopolední a odpolední část. Dopolední část bude probíhat formou kulatého stolu / panelové diskuse zástupců RVVI, MŠMT, poskytovatelů a ostatních aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Odpolední část bude věnována problematice výzkumných infrastruktur prostřednictvím kratších odborných příspěvků a následné diskuse účastníků.

Dopoledne

  • 10:00 - 10:15 Zahájení konference
  • 10:15 - 10:45 Michal Pazour: Výzkum pro výzkumníky či výzkum pro společnost?
  • 10:45 - 11:00 Přestávka
  • 11:00 - 12:00 Panelová diskuse: Pavel Doleček, Alice Valkárová, Pavel Baran, Štěpán Jurajda, Petr Konvalinka

Odpoledne

  • 13:00 - 13:10 INFRAM: Aktuality z projektu
  • 13:10 - 13:40 Vlastimil Růžička: Řízení výzkumných infrastruktur - zkušenosti ze zahraničí
  • 13:40 - 14:10 CEITEC MU: Zkušenosti s řízením velké výzkumné infrastruktury
  • 14:10 - 14:25 Přestávka
  • 14:25 - 14:55 Zkušenosti s řízením velké výzkumné infrastruktury (tba)
  • 14:55 - 15:30 Diskuse, shrnutí, zakončení

U příležitosti konference bude vydán jako každoročně konferenční sborník s příspěvky, které se dotýkají vědní a inovační politiky, právního rámce výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví, komercializace výzkumných výsledků, transferu znalostí a technologií, spolupráce výzkumné a aplikační sféry, managementu a řízení výzkumu a vývoje či jeho financování.

Registrace na konferenci je bezplatná, aktuální informace naleznete zde.

Vzhledem k epidemiologickým podmínkám je konference plánována on-line.

Portál Vědavýzkum.cz je mediálním partnerem konference od jejího vzniku. Můžete si přečíst reportáže z prvního, druhého třetího ročníku konference.

 

 

Zdroj: alevia