facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference SCI-PO 2021: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

12. 3. 2021
Konference SCI-PO 2021: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Připravuje se již čtvrtý ročník konference SCIPO (Science Policy), která je od svého vzniku v roce 2018 zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Do konce března mohou autoři zasílat návrhy abstraktů příspěvků do konferenčního sborníku.

foto

Společnost alevia ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, Tertiary Education & Research Institute (TERI), think-tankem IDEA při CERGE-EI, Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci pořádají letošní ročník SCIPO 2021 dne 30. září 2021.

Hlavním tématem letošního ročníku jsou dopady vědy, výzkumných infrastruktur a výstupů výzkumu a vývoje na společnost. Konference bude rozdělena na dopolední a odpolední část. Dopolední část bude probíhat formou kulatého stolu / panelové diskuse zástupců RVVI, MŠMT, poskytovatelů a ostatních aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Odpolední část bude věnována problematice výzkumných infrastruktur prostřednictvím kratších odborných příspěvků a následné diskuse účastníků.

U příležitosti konference bude vydán jako každoročně konferenční sborník. Kromě odborných článků zaměřených na hlavní téma konference jsou vítány také příspěvky, které se dotýkají vědní a inovační politiky, právního rámce výzkumu a vývoje, ochrany duševního vlastnictví, komercializace výzkumných výsledků, transferu znalostí a technologií, spolupráce výzkumné a aplikační sféry, managementu a řízení výzkumu a vývoje či jeho financování. Autoři mohou posílat návrhy abstraktů do 31. 3. 2021. Podrobnosti najdete na webové stránce konference.

Registrace na konferenci bude zahájena v červnu 2021, program bude postupně aktualizován. Vzhledem k epidemiologickým podmínkám je konference plánována on-line.

Portál Vědavýzkum.cz je mediálním partnerem konference od jejího vzniku. Můžete si přečíst reportáže z prvního, druhého a třetího ročníku konference.

 

Zdroj: alevia