facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ochrana duševního vlastnictví pro malé a střední firmy

29. 5. 2019
Ochrana duševního vlastnictví pro malé a střední firmy

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnost JUDr. David KARABEC, s.r.o pořádá v úterý 4. června 2019 seminář na téma Ochrana duševního vlastnictví pro malé a střední firmy.

Seminář se uskuteční v sídle AMSP ČR, Sokolovská 100/94. Obsah semináře je zaměřený na praktické využití prostředků autorskoprávní a průmyslově právní ochrany při řízení malé a střední firmy. Účast je po předchozí registraci zdarma. Registrace probíhá do 2. 6. 2019 do 12 hodin zde.

Program

  • Autorskoprávní ochrana – logotyp, grafický manuál firmy, smluvní dokumentace;
  • Ochranné známky – označení výrobků a služeb, logo, firma, doménová jména;
  • Průmyslový vzor (design) – stylizace provozovny a jejího vybavení, design výrobků;
  • Technická řešení a jejich ochrana – patent a užitný vzor;
  • Ochrana know-how a obchodního tajemství – smlouvy (doložky o mlčenlivosti), směrnice a proškolení zaměstnanců, prevence při jednání s obchodními partnery;
  • Nekalá soutěž – vymáhání práv (zdržení se protiprávního jednání, odstranění závadného stavu, náhrada škody, vydání přiměřeného zadostiučinění, omluva, zveřejnění rozsudku);
  • Daňové odpočty na podporu výzkumu a vývoje od 1.4.2019;
  • Společná diskuse.

Přednášející:

JUDr. David Karabec (*1964) pochází z Prahy. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1988. Od počátku roku 1990 působil v poradenské firmě zaměřené na poskytování právních a ekonomických služeb pro začínající podnikatele. V roce 1993 se stal komerčním právníkem zapsaným u Komory komerčních právníků České republiky, od roku 1996 působí jako advokát. V roce 1997 zahájil aktivní publikační a přednáškovou činnost se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž. V roce 1999 absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví na Institutu průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V letech 2005-2006 působil jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. V letech 2004 – 2012 působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze, kde se specializoval na problematiku průmyslových práv a licencí. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže a procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva před soudy. V roce 2017 inicioval založení společnosti JUDr. David KARABEC, s.r.o., která se specializuje na ochranu duševního vlastnictví pro malé a střední firmy, jakož i na publikační a přednáškovou činnost v tomto oboru. Ve svém volném čase hraje golf a věnuje se horské turistice, cyklistice, plavání a lyžování.

 

Zdroj: AMSP ČR