facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Online workshop: Plány genderové rovnosti

16. 11. 2020
Online workshop: Plány genderové rovnosti

Národní kontaktní centrum - gender a věda při Sociologickém ústav AV ČR pořádá ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 9:30 do 12:00 online workshop na aktuální téma: Plány genderové rovnosti (gender equality plans).

Zatímco v České republice je implementace plánů genderové rovnosti dosud jen výjimkou a jejich tvorba doporučením, v zahraničí jsou již mnoho let povinnou součástí strategického plánování vysokých škol a výzkumných organizací. Ačkoli na české národní legislativní úrovni není jejich příprava a zavedení ještě zdaleka povinná, jejich přijetí je nově podmínkou pro získání prostředků z nového rámcového programu HORIZON EUROPE. Abychom české žadatelské instituce podpořily a pomohly jim se zorientovat v nastalé situaci, lektorky Komunity pro změnu Timea Crofony a Pavla Rypáčková vás provedou následujícími otázkami a tématy:

  • Co je plán genderové rovnosti?
  • Jaká kritéria musí plán genderové rovnosti splňovat?
  • Jakým oblastem je nutné se věnovat?
  • Fáze plánu: příprava, implementace, monitoring a evaluace

Workshop se uskuteční online přes aplikaci ZOOM, přihlašování je možné přes registrační formulář.

 

Zdroj: NKC - gender a věda