facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

REGON červen 2021

14. 5. 2021
REGON červen 2021

Červnové setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční on-line ve středu 2. června 2021 od 9:00 do 11:00. Tématem tentokrát bude program Horizont Evropa.

Po schválení Parlamentem a předchozím souhlasem Rady mohou být nyní právní texty zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Poté může Komise zveřejnit pracovní programy a poskytnout financování úspěšným návrhům projektů. Zveřejnění prvních výzev k předkládání návrhů v rámci programu Horizont Evropa se očekává na konci května.

O tom a dalších otázkách budeme diskutovat s europoslankyní Martinou Dlabajovou a vědeckým atašé Britské ambasády v Praze Otakarem Fojtem.

Abyste se setkání mohli zúčasnit, je třeba se registrovat.

 

Zdroj: Masarykova univerzita


REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V rámci setkání jsou diskutovány aktuální otázky související s přípravou projektů do mezinárodních grantových schémat, zejména programu Horizont 2020 a HORIZON EUROPE, ale i dalších programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají setkání REGONu každý měsíc. Kromě výměny informací jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací.