facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seminář: Novinky a aktuální témata v evropském patentovém právu

10. 5. 2019
Seminář: Novinky a aktuální témata v evropském patentovém právu

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ) pořádá dne 27. května 2019 v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví seminář Novinky a aktuální témata v evropském patentovém právu.

Seminář se bude konat v pondělí 27. 5. 2019 od 9:30 hodin v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví. Přednášet bude Ivica Miškovičová, specialistka na evropské patentové právo.

Program:

  • patentovatelné vynálezy, výluky z patentovatelnosti dle EPO
  • patentové nároky - částečná priorita, disclaimery
  • řízení o udělení evropského patentu - možnosti úprav přihlášky, urychlení řízení, platby a poplatky, možnosti třetích stran
  • řízení o odporu, řízení o stížnosti

Seminář je určen zejména evropským patentovým zástupcům a uchazečům o evropskou kvalifikační zkoušku (EQE). Některé aspekty semináře jsou však využitelné i pro českou patentovou praxi. Seminář reflektuje aktuální vývoj rozhodovací praxe EPO s nejnovějšími stěžejními rozhodnutími stížnostních senátů EPO.

Pozvánku a přihlášku naleznete v příloze.

 

Zdroj: Český svaz vynálezců a zlepšovatelů