facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí

8. 1. 2019
Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí

Ve dnech 19. - 21. března 2019 se v Hustopečích u Brna uskuteční další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2019, který zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci Aprochem a symposium Odpadové fórum.

Odpadové fórum 2019

14. ročník symposia, jehož plný název je Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii, pokračuje ve svém rozšířeném záběru na celou oblast průmyslové a komunální ekologie. Znamená to, že vedle příspěvků z oblasti odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží mají zde prostor i témata související s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší. Letos navíc v souvislosti s přípravami na přechod k oběhovému hospodářství přibyla oblast Věda a výzkum pro oběhové hospodářství, pod kterou jsou zahrnuta témata původní oblasti Nové materiály a inovační technologie pro životní prostředí. Termín přihlášek příspěvků je do 15. 1. 2019.

Symposium je určeno k prezentaci výsledků (především) aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie, pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi, k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.

Aprochem 2019

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).

Podrobný program celé akce bude zveřejněn 31. 1. 2019 zde. Termín přihlášek k účasti je do 1. 3. 2019.

 

Zdroj: Tertiruka.cz