facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Workshop: Udržitelné funkční nanomateriály

20. 6. 2023
Workshop: Udržitelné funkční nanomateriály

Chceme motivovat české firmy s inovativním potenciálem k zapojení se do evropských hodnotových řetězců. 28. června 2023 budou v Praze představeny služby vybraných evropských inovačních ekosystémů, podpořených programem Horizont 2020 a Horizont Evropa, zaměřených především na rozvoj a růst firem se zájmem o odvětví funkčních a udržitelných materiálů.

728x150Def ENESUS Workshop Banner 5

Během workshopu na téma Udržitelné funkční nanomateriály budou českým zástupcům z řad businessu, ale i výzkumným institucím a zájemcům z řad široké veřejnosti představeny evropské inovační ekosystémy, jejich zaměření, činnost, služby, napojení na inovační infrastrukturu EU a především to, jak se mohou české subjekty zapojit do evropských hodnotových řetězců či bezplatně využít nabízenou výzkumnou infrastrukturu či poskytované poradenské služby pro svůj vlastní růst, navázání nových obchodních a výzkumných partnerství či lepší kapitálovou vybavenost.

Workshop připravila poradenská společnost pro výzkum, vývoj a inovační projekty AMIRES, která je zároveň součástí prezentovaných evropských inovačních ekosystémů, společně s předními evropskými univerzitami, výzkumnými ústavy a obchodními partnery.

Co je podstatou zmiňovaných ekosystémů – tzv. Open Innovation Test Beds (OITBs)?

OITB neboli Open Innovation Test Bed je dlouhodobé partnerství výzkumných institucí, laboratoří, testovací a inovační infrastruktury a poradenských a investičních subjektů, kteří spolupracující a nabízejí své know-how za zvýhodněných (mnohdy bezplatných) podmínek subjektům s inovačním potenciálem za účelem rozvoje jejich inovativních projektů, zvýšení TRL, scale-up výrobního procesu, nalezení výzkumného či obchodního partnerství či pomoc s financováním businessu formou kapitálových vstupů, dotačním poradenstvím nebo nalezením vhodného bankovního úvěru či záručního nástroje.

Jak se mohou české firmy do evropských ekosystémů zapojit?

V první fázi mohou české subjekty reagovat na otevřenou výzvu zveřejněnou skrze komunikační kanály daného ekosystému a při splnění výběrových podmínek se stát pilotním partnerem. Vybraní pilotní partneři pak mohou bezplatně či za velmi výhodných podmínek využít nabízenou infrastrukturu či služby pro svůj rozvoj, čímž zároveň napomohou šíření myšlenky sdílení evropské inovační infrastruktury pomocí tzv. success stories.

Nejbližší otevřené výzvy a jejich zaměření

Další dostupná výzva bude otevřena v červenci 2023, přičemž veškeré detaily a podmínky budou zveřejněny na webových stránkách OITB s názvem Convert2Green. Hlásit se mohou subjekty z celé Evropské unie, které budou moci v následujících třech letech vyzkoušet služby inovační infrastruktury a poradenství v souhrnné hodnotě více než 2 miliony EUR. Celkově je během tří let plánována podpora až 20 start-upů a malých či středních podniků.

Vhodným kandidátem jsou entity činné v následujících oborech: čistá energetika, zelená vozidla, chytrá medicína, internet věcí pro průmyslové využití a nízkouhlíkový průmysl.

Výhodou OITB je, že potenciální klient nemusí zjišťovat podrobnosti o tom, který poskytovatel je vhodný pro rozvoj jeho záměru, ale obrátí se na kontaktní kancelář (tzv. Single Entry Point), kde bude jeho požadavek zpracován a dále komunikován s vhodnými partnery v ekosystému, tak aby se klientovi dostalo nejlepší možné podpory v co nejkratším čase. Zároveň tak dochází k využití inovačního potenciálu Evropské unie, kdy se klient dostane k tomu nejlepšímu, co evropský trh nabízí a nemusí tak spoléhat pouze na lokání nabídku.

Vše výše uvedené bude srozumitelně vysvětleno právě 28. června 2023 na workshopu s tématem Udržitelné funkční nanomateriály. Workshop bude probíhat v anglickém jazyce . Více informací, stejně jako odkaz na bezplatnou registraci, je k dispozici zde.

Seznam řečníků a program workshopu je sestaven prakticky tak, aby účastníky provedl celým životním cyklem jejich produktu a mohly být zodpovězeny veškeré praktické dotazy, které by mohly přijít na mysl.

 

Zdroj: AMIRES