facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zájem o poskytování licencí na patenty a užitné vzory roste

21. 11. 2018
Zájem o poskytování licencí na patenty a užitné vzory roste

Přestože počet poskytovatelů i počet udělených licencí na předměty průmyslového vlastnictví v roce 2017 oproti předchozímu roku vzrostl, celkové přijaté poplatky za udělené licence se snížily o více než 42 %. Důvodem byl pokles z licenčních příjmů jediného ústavu Akademie věd ČR, který řadu let ovlivňoval statistiky licenčních příjmů v ČR.

Zatímco v roce 2016 získali držitelé licencí z patentů na poplatcích dohromady 3,36 mld. korun, letos to bylo pouze 1,93 miliardy. Počet poskytovatelů licencí na patenty stejně jako celkový počet patentů v loňském roce přitom vzrostl. Pokles celkových příjmů totiž souvisí s končící platností některých patentů Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), který v minulých letech výrazně ovlivňoval patentovou statistiku.

Licencemi z poskytnutého práva užívat technická řešení chráněná užitným vzorem disponoval v roce 2017 stejný počet subjektů jako v roce předcházejícím, celkový počet licencí a výše přijatých poplatků za užitné vzory však vzrostly. Celková hodnota licenčních příjmů za průmyslové vzory naopak o třetinu klesla. V posledních pěti letech také výrazně narůstá počet licencí udělených na nepatentované vynálezy, tzv. know-how, což je však způsobeno specifickým užíváním tohoto způsobu ochrany.

graf patenty
Ze statistik vyplývá dlouhodobý růst zájmu o poskytování licencí na patenty a užitné vzory. V minulém roce poskytlo licenci na patenty celkem 81 a na užitné vzory 67 subjektů v ČR. Mezi poskytovateli licencí jsou nejčastěji zastoupeny podniky (více než z poloviny), následované vysokými školami. Pouze tři veřejné výzkumné instituce poskytly v roce 2017 licenci na užitný vzor, 12 z nich potom na patent.

Licence zůstávají hlavně doma

Nejvíce licencí na patenty a užitné vzory zůstává v Česku, jen méně než pětina zamířila loni za hranice. V roce 2012 přitom za hranice směřovala téměř třetina licencí za patenty. Zahraniční licence na patenty jsou nejčastěji poskytovány do Německa a do Spojených států, licence na užitné vzory míří většinou do sousedních zemí v čele se Slovenskem.

Mezi podniky nejvíce vydělají ty pod zahraniční kontrolou

Celková výše příjmů za patenty v roce 2017 poklesla o 1,4 mld. korun. Pokud bychom však do statistiky nezahrnuli příjmy Ústavu organické chemie a biochemie, došlo by v porovnání s rokem 2016 naopak k celkovému navýšení licenčních příjmů za patenty. Souhrn příjmů z licencí za užitné vzory oproti roku 2016 vzrostl téměř o polovinu na 277 milionů korun.

V mezipodnikovém srovnání je zajímavým faktem, že největší část peněz z licenčních poplatků za patenty (asi 83 %) i užitné vzory (dokonce až 91 %) získávají podniky pod zahraniční kontrolou, přestože poskytují celkově menší počet licencí (31 respektive 22 %).

Pravidelnou publikaci shrnující data o licencích na předměty průmyslového vlastnictví za minulý rok najdete na webu Českého statistického úřadu zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ČSÚ