facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Cena Josefa Vavrouška pro studenty

7. 5. 2018
Cena Josefa Vavrouška pro studenty

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) vyhlašuje veřejnou soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa Vavrouška, která je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška. Cena je určena studentům, doktorandům a mladým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

Josef Vavroušek, bývalý ministr životního prostředí ČSFR a později vysokoškolský pedagog se stal jedním z nejvýznamnějších propagátorů koncepce trvale udržitelného života jakožto odpovědi na globální (a zejména ekologické) problémy současného světa.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, kde Josef Vavroušek působil jako pedagog a jako proděkan pro vědu a výzkum, vypisuje od roku 1996 na jeho památku studentskou soutěž. Té se během dvaadvaceti ročníků účastnilo (do roku 2017) ve třech vypisovaných kategoriích 327 uchazečů.

Do soutěže budou zařazeny bakalářské, magisterské a disertační práce obhájené ve stávajícím a v minulém akademickém roce s přiloženými posudky a s informací o výsledku obhajoby. Práce může mít charakter teoretické, teoreticko-empirické nebo empirické studie s případným vyústěním do praktických aplikací. Možnými uchazeči jsou studenti, doktorandi a mladí pracovníci českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť (orientační hranice do 35 let).

Uzávěrka pro zasílání do letošního ročníku je stanovena na 13. července 2018. Pro rok 2018 činí výše finanční podpora pro oceněné práce 75 000 Kč.

Základní problémové okruhy:

  • ekologie člověka;
  • udržitelný rozvoj;
  • ekonomika přírodních zdrojů;
  • sociální etika a ekonomický systém;
  • etika a fungování politického systému;
  • sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;
  • společenské systémy a diskont budoucnosti;
  • mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální vládnutí;
  • masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
  • edukační systémy s těmito cíli.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Fakulta sociálních věd UK