facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Češi uspěli v první výzvě EIC Fast Track to Innovation

15. 8. 2018
Češi uspěli v první výzvě EIC Fast Track to Innovation

Evropská komise zveřejnila výsledky pilotního projektu Evropské rady pro inovace Fast Track to Innovation, který má podpořit mimořádné inovativní projekty zejména malých a středních podniků. Podporu získá 14 špičkových projektů, přičemž každý z nich obdrží přibližně 2 miliony EUR. Dvou projektů se účastní i Češi z Českého vysokého učení technického v Praze a také z Fakultní nemocnice Ostrava.

Hlavním cílem Evropské rady pro inovace je spojit a posílit doposud roztříštěné evropské nástroje na podporu inovací. Schéma Fast Track to Innovation se zaměřuje především na podporu již připravených nových technologií, konceptů, procesů nebo business modelů, které potřebují finální úpravy, aby mohly být uvedeny na trh. Účastnit této výzvy se mohly subjekty ze soukromého i veřejného sektoru.

Konkurence v první pilotní výzvě byla obrovská. Celkově bylo podáno na 216 žádostí, míra úspěšnosti byla pouze 6,5 %. Každý ze čtrnácti podpořených projektů obdrží přibližně dva miliony eur.

Vybraných 14 projektů zahrnuje 59 partnerů, mezi nimiž jsou i 2 české subjekty, konkrétně jde o České vysoké učení technické v Praze s projektem Left Atrial Appendage Electrical Isolation via Bio-photonic Optical Confirmation to Treat Persistent Atrial Fibrillation a Fakultní nemocnici Ostrava s projektem Accelerating market introduction of the first real-time diagnistic and monitoring device for upper gastrointestinal bleeding. V roli koordinátorů české subjekty nefigurovaly. Seznam podpořených projektů si prohlédněte zde.

Další uzávěrka pro podávání žádostí do Fast Track to Innovation bude 23. října 2018.

Zatím se zdá, že v novém rámcovém programu by Evropská rada pro inovace mohla přeformulovat dosavadní systém a vytvořit dvě nová hlavní schémata na podporu inovací v Evropě. EIC Pathfinder by nově pomohl získat finanční prostředky jakékoliv právnické osobě (včetně vysokých škol) na formulaci byznys plánu a založení nových start-upů. Druhým schématem byl měl být EIC Accelerator, který by financoval vývoj nových produktů a jejich následné uvedení na trh.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Evropská komise, TC AV ČR