facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání česko-francouzských projektů v základním výzkumu

25. 5. 2020
Výzva k podávání česko-francouzských projektů v základním výzkumu

Do konce června je možné podávat návrhy na společné česko-francouzské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2021-2022. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy každá strana hradí náklady jak na dopravu, tak na pobyt řešitele/člena/členů řešitelského týmu své země. V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech konaných v partnerských státech.

Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu, a to v libovolném oboru.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v partnerské zemi. Uzávěrka pro česko-francouzské projekty je 30. 6. 2020.

Kompletní informace jsou k dispozici zde.Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT