facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Druhá veřejná soutěž v programu ZÉTA byla vyhlášena

13. 9. 2018
Druhá veřejná soutěž v programu ZÉTA byla vyhlášena

Technologická agentura ČR vyhlásila 12. září 2018 druhu veřejnou soutěž v programu ZÉTA, který podporuje spolupráci akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení vysokoškolských studentů. Přihlášky je možné podávat do 25. října 2018.

Cílem programu ZÉTA je zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru a také podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Oproti první veřejné soutěži došlo k několika změnám, zejména se zavádí role tzv. aplikačního garanta a  zvyšuje se maximální částka podpory až na 10 milionů korun. Podrobněji jsme o změnách v programu psali zde.

Technologická agentura k vyhlášené soutěži pořádá informační a matchmakingové setkání #TACRship ZÉTA, které se uskuteční 18. září od 13 do 17:30 hodin. Registrace je možná do 14. září zde.

Chceme vytvořit platformu, na jejímž základě by vznikla otevřená komunita kolem našich programů. V případě programu ZÉTA by nás těšilo, když by tento TAČRship sloužil podnikům k nalezení vzdělaných a kreativních sil z řad mladé výzkumné generace a mladé generaci k rozvoji jejich kariér, ať už na akademii nebo v soukromém sektoru,“ řekl v nedávném rozhovoru o programu ZÉTA Marcel Kraus.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TA ČR