facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dvacet čtyři nových grantů pro postdoky v Česku

27. 3. 2022
Dvacet čtyři nových grantů pro postdoky v Česku

Ve dnech 21. až 23. března informovala Evropská komise žadatele o výsledcích první výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships v Horizontu Evropa. Podívejte se na zajímavé statistiky.

Celkem bylo předloženo 8 356 projektů, o 3 217 projektů méně než v poslední výzvě programu H2020 (MSCA-IF-2020), kdy byl podán rekordní počet projektových návrhů (11 573). Pokles počtu podaných projektů o 27,8 % v prvním roce není nic neobvyklého na začátku nového rámcového programu (RP).

S alokovaným rozpočtem pro výzvu 2021 ve výši 242 mil. eur bylo navrženo k financovaní 1 156 projektů (pro srovnání: ve výzvě 2020 s rozpočtem 328 mil. eur to bylo 1 630 projektů), z toho ženy výzkumnice tvoří 43 % úspěšných žadatelů. Celková úspěšnost byla téměř 14,28 %, podobně jako v předchozím roce (výzva 2020: 14,98 %). Až na jednu výjimku – ekonomický panel (ECO) u Global Postdoctoral Fellowships, kde stačilo skóre 83,8 % – bylo nutné dostat hodnocení min. 92 %.

Nejvíce projektů bylo podpořeno ve společenských a humanitních vědách (SOC, 24 %), následují projekty ve vědách o živé přírodě (LIF, 22 %), dále vědy o chemii (CHE, 14 %) a oblasti životního prostředí a geovědy (ENV, 12 %). Pět žadatelů věnujících se jadernému výzkumu bylo navrženo k financování v rámci nové spolupráce mezi MSCA a programem Euratom (2021-2025), na kterou byl vyčleněn rozpočet ve výši jeden milion eur.

Ze 165 hodnocených žádostí předložených českými institucemi uspělo 11 projektů – 10 projektů typu European Postdoctoral Fellowships a jeden projekt typu Global Postdoctoral Fellowships - specifické panely známé z předchozího RP byly zrušeny, nicméně výzva byla otevřena i nadále všem, kteří by jinak žádali do jednoho z těchto panelů, například čeští výzkumníci a výzkumnice mohli projekty koncipovat jako reintegrační granty, které by jim usnadnili návrat ze zahraničí.

Počet grantů MSCA PF

Čísla ukazují pozitivní trend rostoucího zájmu o podávání individuálních grantů MSCA v Česku (o 23 více než v roce 2020), nicméně v dalších výzvách bude třeba se soustředit na kvalitu podávaných projektových návrhů.

Úspěšnost českých institucí ve výzvě financované programem MSCA klesla na 6,67 % oproti loňsku (14,79 %), pokud však připočítáme ke grantům MSCA PF také 13 dalších projektů, které byly navrženy k financování z rozpočtu Rozšiřování účasti a posilování ERA, tzv. ERA Fellowships (v H2020 známé jako Widening Fellowships), úspěšnost se udrží na téměř 15 % (14,54 %). Celkem bude z tohoto speciálního rozpočtu na podporu většího zapojení tzv. Widening zemí (kam patří i Česko), financováno 50 grantů, nejvíce jich poputuje shodně do Česka a Portugalska (13), Řecka (6), Slovinska (5) a Polska (3).

Počet ERA Fellowship

Předpokládá se, že první projekty by mohly být zahájeny v dubnu 2022 po podpisu grantové dohody, nejpozději však v září 2023. Výzkumnice a výzkumníci tak mohou např. dokončit svoje běžící projekty.

Nová výzva 2022 pro MSCA Postdoctoral Fellowships bude otevřena 12. května 2022 s uzávěrkou 14. září 2022. Nově bude platit omezení pro ty, kteří se ve výzvě 2021 nedostali nad hranici 70 % (včetně). V takovém případě nebudou moci letos projekt znovu podat.

  • Webová stránka výzvy MSCA-2022-PF na FTO portálu ZDE
  • Více informací ke grantům MSCA Postdoctoral Fellowships na stránkách Evropské komise ZDE
  • Výsledky MSCA-2021-PF dle typů grantů na portálu FTO (sekce Call updates dole na stránce) ZDE
  • Cut-off scores (minimální potřebné skóre pro financování předloženého grantu) ZDE
  • Celý článek k výsledkům výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 v angličtině ZDE

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR