facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Horizont 2020: Novelizace Modelové grantové smlouvy

6. 3. 2017
Horizont 2020: Novelizace Modelové grantové smlouvy

Evropská komise zveřejnila doplňky k Modelové grantové smlouvě programu Horizont 2020. Mezi změnami jde zejména o vyjasnění, opravy a nová pravidla, která se týkají příjemců podpory a která mohou být aplikována i retroaktivně, tedy již na sjednané smlouvy podle předchozích verzí.

Komise informuje individuálně všechny příjemce již probíhajících projektů i nově podávaných návrhů. Revidované texty Modelové smlouvy jsou k dispozici na účastnickém portálu v části Reference Documents. Přehled všech nejdůležitějších změn s retroaktivním efektem je k dispoizci zde.

 

Zdroj: ERA