facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jaká je úspěšnost ve veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji?

13. 2. 2022
Jaká je úspěšnost ve veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji?

Rada pro výzkum vývoj a inovace (RVVI) zveřejnila materiál, který obsahuje data o úspěšnosti v jednotlivých veřejných soutěžích a údaje o výši soutěžené a přidělené účelové podpory. Z materiálů mimo jiné vyplývá nízká úspěšnost v programech Grantové agentury nebo v programu na podporu výzkumu v humanitních a sociálních vědách ÉTA, který vyhlašuje Technologická agentura.

myriam jessier VCtI 0qlVgA unsplash

Údaje byly exportovány z Informačního systému VaVaI (IS VaVaI) – Veřejné soutěže (VES) k datu 10. ledna 2022. Předmětem tohoto materiálu nejsou programy realizované formou veřejných zakázek, a to s ohledem na odlišný režim jejich zadávání. Zveřejněný materiál (k dispozici v příloze) obsahuje údaje o veřejných soutěžích se soutěžním rokem 2015 a dále, u kterých došlo k přidělení účelové podpory.

V programech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je úspěšnost odlišná v různých typech programů. Například v programu ERC CZ, který má za účel podpořit excelentní výzkum na území České republiky, byla v uplynulých letech 100% úspěšnost. V programu INTER-ECXELLENCE, který je orientován na podporu mezinárodní spolupráce a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur, byla v roce 2020, což je rok vyhlášení soutěže, čistá projektová úspěšnost (počet podporovaných projektů na počet hodnocených návrhů) 81 %.

Velice nízká je úspěšnost v programech Grantové agentury ČR. V jejích standardních projektech bylo v roce vyhlášení 2020 podpořeno 294 z 2142 hodnocených návrhů, což činilo pouze 14% čistou úspěšnost. V Mezinárodních projektech byla čistá úspěšnost na úrovni 15 % v roce vyhlášení 2020. Vědci, kteří se ucházeli v roce 2019 o Juniorské granty, měli 31% čistou úspěšnost. U vysoce výběrových projektů JUNIOR STAR to v roce 2020 bylo pouze 9 %. Z 352 hodnocených projektů tak uspělo pouze 30 návrhů projektů.

Když se podíváme na úspěšnost v soutěžích Technologické agentury ČR, tak například vidíme trvale klesající úspěšnost v programu na podporu společenskovědního a humanitního výzkumu, ÉTA. V roce 2017 činila čistá projektová úspěšnost v tomto programu 32 %, o rok později dokonce 39 %, ale v roce 2019 už klesla na 21 % a o rok později byla na hodnotě pouhých 11 % s tím, že soutěž byla v roce 2020 vyhlášena dvakrát. Z 524 hodnocených návrhů jich tak uspělo jen 56. 

V programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 2 v soutěži vyhlášené v minulém roce podporu získala polovina přihlášených projektů. V podobně zaměřeném programu GAMA 2 to bylo sedm procent více.

Kompletní tabulku s jednotlivými programy a podrobnými údaji o úspěšnosti za uplynulá léta najdete v příloze.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Úřad vlády