facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP JAK podpoří částkou 1,3 miliardy otevřenou vědu

7. 2. 2023
OP JAK podpoří částkou 1,3 miliardy otevřenou vědu

Otevřená věda postavená na dostupných datech je nové paradigma politik vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský proto podpoří částkou 1,3 miliardy korun prostřednictvím výzvy Open Science I iniciativu European Open Science Cloud v České republice. Ta umožní sdílení vědeckých dat a prohloubení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu právě jejich prostřednictvím.

Cílem je vytvořit prostředí pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi tak, aby byla dostupná a znovu využitelná.

Implementace iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR je v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Díky výzvě bude vytvořena Národní repozitářová platforma (dále též „NRP“) jako klíčový stavební prvek Národní datové infrastruktury („NDI“). Právě ona vytvoří základní prostředí v ČR pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi v souladu s tzv. principy FAIR tak, aby byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná, a to vše pod heslem „as open as possible, as closed as neccesary“, tedy „otevřené jak jen možno, uzavřené jen jak nutno“. NRP zajistí kromě technického řešení i portfolio klíčových služeb a taktéž vzdělávání uživatelů, datových odborníků a dalších relevantních pracovníků ve výzkumných organizacích.

Výzva Open Science I je jednou z několika vzájemně se doplňujících intervencí, kterými plánuje OP JAK podpořit zavádění principů otevřené vědy v českém prostředí zajištěním potřebné infrastruktury a lidských zdrojů. Od implementace iniciativy EOSC a principů Otevřené vědy a FAIR dat se očekává snížení duplicit a dalších neefektivit při výzkumné práci, zvýšení rychlosti šíření vědeckých informací, prohloubení a zefektivnění spolupráce ve výzkumu, a to spolupráce intraoborové i mezioborové, na národní i mezinárodní úrovni. Významnou rolí je také odhalování plagiátů či eticky nepřijatelného chování vědců při práci s daty. Vše by mělo vést ke zvýšení celkové kvality a efektivity výzkumu. Navržená soustava intervencí z OP JAK zásadním způsobem přispěje k připravenosti na změnu paradigmatu evropské vědy.

Žádost o podporu do výzvy Open Science I může žadatel předložit od 3. 2. 2023 do 2. 1. 2024 do 12 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.