facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP TAK byl oficiálně předložen Evropské komisi ke schválení

1. 1. 2022
OP TAK byl oficiálně předložen Evropské komisi ke schválení

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 (OP TAK) byl 22. prosince 2021 oficiálně předložen Evropské komisi, čímž byl zahájen formální proces vyjednávání vedoucí k jeho schválení a následnému vyhlášení prvních výzev v novém programovém období.

Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem, rozvoj klíčových dovedností či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliardy korun. Žádat o podporu z programu budou moci podniky z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Prioritou je dokončit schvalování OP TAK ze strany Evropské komise co nejdříve a nabídnout tak zejména malým a středním podnikům možnosti podpory v oblastech výzkumu a inovací, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, energetiky, čisté mobility nebo cirkulární ekonomiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Program je strukturován celkem do sedmi priorit, z toho šest se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury, na posun k nízkouhlíkovému hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a čistou mobilitu. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OP TAK.

Výsledná podoba programového dokumentu vychází primárně z unijní legislativy politiky soudržnosti EU pro období 2021-2027, která vstoupila v platnost až na konci června 2021. Následně byl OP TAK začátkem října 2021 schválen vládou. „Česká republika je ve srovnání s ostatními členskými státy EU v popředí v rámci připravenosti na programové období 2021-2027. MPO provedlo nutné kroky pro dokončení a schválení OP TAK v předstihu, programový dokument byl opakovaně předmětem připomínek ze strany hospodářských, sociálních či územních partnerů, dále v roce 2020 proběhla veřejná konzultace k programovému dokumentu, do které se mohla zapojit i široká veřejnost,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „V neposlední řadě MPO průběžně vedlo neformální dialog s Evropskou komisí, aby odladilo maximum problematických prvků. Zároveň mohu ujistit, že nehrozí riziko nesplnění pravidla n+3 za rok 2021, jelikož podíl alokace původně plánované pro rok 2021 bude rozpuštěn do let 2022 až 2025 rovným dílem, což je s ohledem na dostupnost finančních prostředků i z NPO nejlepší možné řešení.“

Vzhledem k tomu, že schválení operačních programů musí dle legislativy předcházet schválení Dohody o partnerství jakožto zastřešujícího dokumentu pro čerpání fondů EU na úrovni členského státu, předložilo MMR 16. prosince 2021 Dohodu o partnerství Evropské komisi. Termín schválení OP TAK se tak bude mj. odvíjet od schválení Dohody o partnerství. Vyhlášení prvních výzev z OP TAK se nicméně předpokládá v květnu 2022.

 

Zdroj: MPO