facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Příjem žádostí v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-2018 zahájen

4. 9. 2017
Příjem žádostí v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-2018 zahájen

Dne 1. 9. 2017 byl zahájen příjem žádostí v programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2017 – 2018 na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti. Podnikatelské subjekty v něm mohou získat dotaci na nákup služeb od výzkumných organizací. Žádosti budou přijímány do 11. října 2017.

Jedná se již o třetí kolo programu podpořené městem Plzeň, které navazuje na úspěšně realizované programy v letech 2013 – 2014 a 2015 – 2016. Na program pro roky 2017-18 město alokovalo celkové prostředky ve výši 2.000.000,- Kč.

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Program je stimulem pro firmy k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací z Plzeňské metropolitní oblasti (např. Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou v Plzni, společností COMTES FHT a.s., Výzkumným a zkušebním ústavem Plzeň s.r.o. apod.) jako poskytovatelem znalostí a k zahájení či rozšíření vzájemné spolupráce. Díky ní mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu.

Stejně jako v předchozích programech mohou malé a střední podniky získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb (velké podniky nejvýše 40 %). Maximální výše dotace je stanovena na 120 tis. Kč. V tomto kole programu však budou mít firmy, které využijí multioborových služeb, tj. komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, možnost požádat o dotaci až do výše 180 tis. Kč.

Program myslí i na nové, začínající firmy (malé a střední firmy), které chtějí začít spolupráci s výzkumnými organizacemi malými projekty. Minimální výše výdajů za služby je v programu pro ně nastavena na 32 tis. Kč.

Služby výzkumných organizací, na které lze získat dotaci, mohou zahrnovat například měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zavádění nového produktu do výroby. Může se jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů nebo softwaru pro nové produkty či procesy, ale i o návrh designu nových výrobků a o další podobné služby spojené s inovačními aktivitami.

Zprostředkujícím subjektem pro program je BIC Plzeň – Podnikatelské a inovační centrum, které poskytuje informace k účasti v programu a přijímá žádosti. Veškeré dokumenty a informace k programu lze nalézt na stránkách: www.bic.cz/vouchery

 

Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: BIC Plzeň