facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Příležitost ke spolupráci s Chile v programu EUREKA

16. 11. 2017
Příležitost ke spolupráci s Chile v programu EUREKA

Chile se stalo v červenci 2017 přidruženou zemí programu EUREKA, což umožňuje výrazné posílení spolupráce s touto zemí, jakožto jediným latinskoamerickým státem momentálně zapojeným do EUREKA Network. Chile představuje rozvinutý trh směřující k pokročilým technologiím a nabízí tak veliký potenciál pro spolupráci s českými subjekty.

Prakticky je možno využít momentálně otevřené multilaterální výzvy EUREKA, do níž jsou obě země zapojeny. Výzva je otevřena do 25. ledna 2018 a ačkoliv je schopna pojmout všechny tematické oblasti, zvláštní důraz klade na:

  • Udržitelné využívání přírodních zdrojů
  • Udržitelnou těžbu
  • Potravinářství: akvakulturu, funkční a zdravé potraviny, víno
  • Energetiku: fotovoltaiku
  • Udržitelnou výstavbu a budovy
  • Informační a komunikační technologie ve všech výše uvedených oblastech

Plné znění stávající výzvy naleznete zde. V budoucnu lze očekávat v rámci sítě EUREKA další příležitosti pro spolupráci mezi ČR a Chile, jedná se tedy o ideální příležitost pro hledání adekvátních partnerů na chilské straně, která může být podpořena.

 

Zdroj: CzechInvest