facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Projekty spolupráce v rámci CELSA

18. 9. 2018
Projekty spolupráce v rámci CELSA

Výzkumný fond CELSA (Central European Leuven Strategic Alliance) přijímá návrhy projektů spolupráce mezi výzkumníky partnerských organizací, které povedou ke spolupráci v H2020 nebo obdobném evropském programu. Uzávěrka pro podávání návrhů je 26. 10. 2018.

CELSA (Central European Leuven Strategic Alliance) založilo v roce 2016 sedm vysokých škol: České vysoké učení technické v Praze, Katolická univerzita v Lovani, Technologická a hospodářská univerzita v Budapešti, Univerzita Karlova, Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti, Univerzita Semmelweis v Budapešti a Univerzita v Lublani. V roce 2017 se dalším členem stala Univerzita v Tartu. CELSA má posilovat vědeckou spolupráci mezi členy. Slouží k výměně poznatků jako například hodnocení vědy, přenos poznatků a technologií, hodnocení kvality výuky a dalších.

Dnešní podoba fondu CELSA byla schválena na jednání Výkonné rady tohoto uskupení v září 2016 v Lublani. Na tomto jednání bylo rozhodnuto o zřízení virtuálního fondu, jehož prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy Katholieke Universiteit Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.

Fond bude financovat společné výzkumné projekty s maximálním rozpočtem 120 000 EUR (v případě účasti dvou partnerů) po dobu dvou let, s každým dalším partnerem se rozpočet projektu navyšuje o 30 000 EUR. Co bude v rámci rozpočtu financováno je na rozhodnutí partnerů v projektu. V případě nákupu vybavení na výzkum, zůstane toto vybavení na instituci, která ho zaplatila.

Partnerskou organizací CELSA je i Univerzita Karlova. Předpokládá se, že CELSA v této výzvě podpoří 10–12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje částkou max. 30 000 EUR (KU Leuven hradí zbývajících max. 90 000 EUR). UK nijak nelimituje, co lze hradit (vše na čem se výzkumníci v projektu dohodnou), mimo investiční náklady.

 

Autor: Vědavýzkum.cz

Zdroj: CELSA, Univerzita Karlova