facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Startuje 13. ročník projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě

12. 12. 2018
Startuje 13. ročník projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě

Projekt společnosti L’Oréal a Světové organizace UNESCO podporuje mladé talentované badatelky po celém světě již 20 let. V České republice právě startuje třináctý ročník, který přináší hned několik změn. Oceněny budou tři talentované vědkyně, které na podporu své kariéry získají dohromady 600 000 Kč. Přihlašovat své projekty mohou do 28. února 2019.

„Společnost L´Oréal ve spolupráci s UNESCO podporuje ženy ve vědě po celém světě již více než 20 let. V České republice má tento projekt za sebou 12 let a během tohoto období jsme rozdělili více než 7 milionů korun již 32 nadaným vědkyním. Cílem projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně na jejich profesionální dráze. Tato finanční pomoc může být využita libovolně, ať už na samotný vědecký projekt, anebo na jakoukoliv materiální či nemateriální podporu při jejich vědecké kariéře,“ říká o projektu Tomáš Hruška, generální ředitel společnosti L´Oréal Česká republika.

Projekt L’Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě je v tomto ročníku určen vědkyním do 40 let. Hlavní podmínkou účasti je dosažení doktorského titulu a dlouhodobá vědecká činnost v České republice. Oproti předchozím ročníkům se bude soutěžit pouze v jedné věkové kategorii, zato budou oceněny hned 3 nadané vědkyně, které obdrží odměnu každá ve výši 200 000 Kč. Získanou částku lze využít na finanční podporu vlastního výzkumu, ale také třeba na náklady vynaložené na hlídání dětí, přestavbu domu, či přestěhování se blíže k pracovišti.

Účast na projektu je podmíněna kompletním vyplněním a odevzdáním elektronické přihlášky zveřejněné na webové stránce www.forwomeninscience.com v termínu od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019. Vědkyně musí splnit pouze dvě základní podmínky – věk do 40 let včetně a dosažený titul Ph. D. z oblasti Věd o živé přírodě a chemických věd (jako jsou biologie, biochemie, biofyzika, genetika apod.) a Věd o neživé přírodě (matematika, chemie, informační vědy, technologie atd.). Odborná porota složená ze zástupců Akademie věd vybere z přihlášek několik nominovaných, ze kterých následně určí finalistky postupující do 2. kola. Tyto vybrané vědkyně svůj projekt osobně představí porotě složené z partnerů projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě (AV ČR, Česká komise pro UNESCO a L´Oréal ČR). Poté budou na základě ústních prezentací vybrány tři vítězky. Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu 2019 v prostorách Francouzské ambasády v Praze.

Laureátky předchozího ročníku Jitka Palich Fučíková a Monika Dolejská zvítězily s projekty zkoumající nádorová onemocnění a antibiotickou resistenci. Psali jsme o nich zde.

Více informací najdete na stránkách www.loreal.cz nebo .com.

picture photo 7b52b4

 

Zdroj: L’Oréal