facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologická agentura vyhlásila 2. veřejnou soutěž v programu ÉTA

10. 5. 2018
Technologická agentura vyhlásila 2. veřejnou soutěž v programu ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Soutěžní lhůta končí dne 21. 6. 2018.

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech. Soutěžní lhůta začíná dnem 10. 5. 2018 a končí dnem 21. 6. 2018.

 

Zdroj: TA ČR


V souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže pořádá TA ČR akci #TACRship ÉTA, která má za cíl propojit účastníky a partnery v této veřejné soutěži a poskytnout inspiraci a informace k podávání návrhů projektů. Akce se uskuteční 14. 5. 2018.

Během února a března uspořádala TA ČR spolu s řadou partnerů také čtyři diskuse, jejichž záměrem bylo poskytnout prostor pro vzájemnou výměnu zpětné vazby a zkušeností z 1. veřejné soutěže programu ÉTA. Přečtěte si shrnutí závěrů z těchto diskusí.

Komentář předsedy Technologické agentury Petra Očka k vyhlášení veřejné soutěže si můžete přečíst zde.