facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Třetí veřejná soutěž v podprogramu INTER-INFORM

16. 11. 2018
Třetí veřejná soutěž v podprogramu INTER-INFORM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 11. 2018 třetí veřejnou soutěž v programu na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.

Podprogram INTER-INFORM je napojen na cíl 2 programu INTER-EXCELLENCE. Cíl 2 je zaměřen na zajištění podpůrných služeb pro zapojení České republiky do aktivit v ERA (Evropském výzkumném prostoru) a dalších multilaterálních aktivit formou podpory budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a další rozvoj těchto pracovišť na mezinárodním poli, měřitelný jejich úspěšností při získávání financování a následně pak v generování kvalitních výsledků výzkumu a vývoje.

Uchazečem o podporu může být pouze výzkumná organizace, která splňuje podmínky programu uvedené v zadávací dokumentaci zde. Intenzita podpory může činit až 100 % celkových uznaných nákladů na řešení projektu. Návrhy projektů je možné podávat od 16. 11. 2018 do 31. 12. 2018. Ukončení hodnotící lhůty a vyhlášení výsledků je stanoveno na 30. dubna 2019

Více informací naleznete na webu MŠMT zde.

 

Zdroj: MŠMT