facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V prestižní výzvě ERC Starting grants uspěl jediný Čech

4. 9. 2019
V prestižní výzvě ERC Starting grants uspěl jediný Čech

Více než čtyři stovky mladých vědců obdrží od Evropské výzkumné rady (ERC) pětiletou finanční podporu určenou k založení vlastní výzkumné skupiny. Ve vysoké konkurenci letos uspěl pouze jediný Čech - Filip Kolář z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

filip kolar

Po loňském úspěchu, kdy podporu získalo hned pět mladých Čechů, je letos jediným českým úspěšným žadatelem botanik Filip Kolář, který na Univerzitě Karlově zkoumá význam znásobování genetické informace (polyploidizace) u rostlin. Jako kvalitní byl hodnocen i projekt Jana Hrčka, který vede Laboratoř experimentální ekologie v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Mezi financované projekty však bohužel nebyl vybrán.

Podpořený projekt Filipa Koláře „Double Adapt“ se zaměří na evoluční význam zdvojení genomu. Bude probíhat na vícenásobné hierarchii úrovní: genomů, jedinců, populací i celých druhů. „Záměrně jsem do studie vybral ty druhy, které mají malý genom a všechny se v různém stupni ploidie vyskytují v regionu střední Evropy. Představují tak srovnatelné přírodní laboratoře umožňující nám zkoumat důsledky této mutace v přirozených podmínkách.” popisuje Kolář. Výsledky jeho práce tak napomohou pochopení mechanismů evoluce rostlin, využití mohou najít i ve šlechtitelství.

Vedle výzkumné práce se Filip intenzivně věnuje i výuce na katedře botaniky PřF UK, zejména školení studentů magisterského a doktorského studia a mnoho let byl spoluorganizátorem soutěží pro středoškolské studenty v rámci Biologické olympiády. Stránky skupiny Filipa Koláře na PřF UK naleznete zde.

Juniorské ERC Starting granty jsou určeny vědcům do sedmi let od ukončení PhD. Individuální podpora ve výši až 1,5 milionu EUR na pět let jim umožní vytvořit vlastní výzkumný tým a věnovat se originálnímu výzkumu. Celkem si letos 408 úspěšných žadatelů jedenapadesáti národností rozdělilo 621 milionů EUR. Dvacet příjemců se kvůli řešení grantu přistěhuje do Evropské unie nebo jedné z asociovaných zemí programu Horizont 2020, jehož jsou tyto granty součástí.

Celkem bylo do letošní výzvy přijato 3106 žádostí, přičemž hodnotitelé vybrali po 115 projektech z oblastí Life SciencesSoical Sciences & Humanities a 178 projektů z oblasti Physical Sciences and Engineering. Úspěšnost výzvy se tedy stejně jako vloni pohybovala na úrovni 13 %. Mezi úspěšnými žadateli je letos 62 % mužů a 38 % žen. Granty budou řešeny na území 24 zemí. Nejvíce projektů budou hostit Německo (73), Velká Británie (64) a Nizozemsko (53).

ercstg

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: ERC, Univerzita Karlova