facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA uspělo 137 projektů

30. 10. 2018
Ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA uspělo 137 projektů

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Míra úspěšnosti v soutěži činila 38 %.

Jak jsme informovali v srpnu, z celkového počtu 362 podaných projektů jich postoupilo do fáze hodnocení celkem 352. Na základě hodnocení získá podporu 137 projektů. Úspěšnost v soutěži byla dokonce o sedm procent vyšší než v první veřejné soutěži. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Z hlediska počtu podpořených projektů byla nejúspěšnější Masarykova univerzita, která získala podporu pro 19 projektů. O jeden projekt méně bylo podpořeno na Univerzitě Karlově. Na třetím místě je s deseti podpořenými projekty Univerzita Palackého v Olomouci. Pro osm projektů získala podporu Česká zemědělská univerzita v PrazeVysoké učení technické v Brně. Pomineme-li vysoké školy, je nejúspěšnějším uchazečem Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., které bude realizovat šest projektů.

Seznam projektů doporučených k podpoře

Seznam projektů nedoporučených k podpoře

Informace pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory, naleznete zde.

 

Autor: vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TAČR