facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA uspělo 137 projektů

30. 10. 2018
Ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA uspělo 137 projektů

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Míra úspěšnosti v soutěži činila 38 %.

Jak jsme informovali v srpnu, z celkového počtu 362 podaných projektů jich postoupilo do fáze hodnocení celkem 352. Na základě hodnocení získá podporu 137 projektů. Úspěšnost v soutěži byla dokonce o sedm procent vyšší než v první veřejné soutěži. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

Z hlediska počtu podpořených projektů byla nejúspěšnější Masarykova univerzita, která získala podporu pro 19 projektů. O jeden projekt méně bylo podpořeno na Univerzitě Karlově. Na třetím místě je s deseti podpořenými projekty Univerzita Palackého v Olomouci. Pro osm projektů získala podporu Česká zemědělská univerzita v Praze a Vysoké učení technické v Brně. Pomineme-li vysoké školy, je nejúspěšnějším uchazečem Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., které bude realizovat šest projektů.

Seznam projektů doporučených k podpoře

Seznam projektů nedoporučených k podpoře

Informace pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory, naleznete zde.

 

Autor: vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TAČR