facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení 15. kola soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy

18. 9. 2017
Vyhlášení 15. kola soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK) vyhlašuje další kolo soutěží. Přijímány jsou projekty magisterských nebo doktorandských studentů Univerzity Karlovy. Uzávěrka je do 23. 11. 2017.

GA UK je klíčový způsob financování magisterské a především doktorandské vědecké činnosti na Univerzitě Karlově. Hlásit se mohou studenti ze všech oborů – oponenti v jednotlivých oborech pak posuzují vědeckou závažnost a aktuálnost projektu, zpracování návrhu projektu, reálnost cílů řešení, koncepci a metodiku řešení a přiměřenost finančních nákladů. Grantová agentura přiděluje finanční prostředky vždy na jeden rok – nejvýše však může přidělit 300 tisíc korun.

Student může být jako hlavní řešitel uveden pouze v jednom projektu, jako člen řešitelského kolektivu se ale může účastnit i dalších.

Minulý rok Grantová agentura UK podpořila na 866 projektů, z toho 312 projektů pokračovalo z roku 2016 a 210 projektů z roku 2015. Z 987 podaných nových žádostí jich Grantová agentura UK podpořila 344, úspešnost tedy minulý rok činila 34,8 %. Podpořené projekty si můžete prohlédnout zde.

Uzávěrka pro podávání nových projektů do GAUK je 23. 11. 2017. Fakulty ale mají vlastní interní termíny.

Více informací se dozvíte zde.

 

Zdroj: Univerzita Karlova