facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení druhé VS v programu The Country for the Future

4. 4. 2020
Vyhlášení druhé VS v programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo podmínky a kompletní zadávací dokumentaci druhé veřejné soutěže v programu The Country for the Future, v níž lze podat žádost o podporu projektu na zavedení inovace do praxe ve lhůtě do 15. května 2020.

Pro rok 2020 je na podporu vybraných projektů alokováno cca 120 mil. Kč, pro celou dobu řešení projektů pak 300 mil. Kč.

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v malých a středních podnicích. Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci) inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby a inovace organizační.

Uchazečem o podporu může být pouze podnik náležející do kategorie malých a středních podniků dle Přílohy I GBER, který řeší projekt samostatně.

Pro harmonogram podávaných projektů platí následující omezení:

  • zahájení řešení v období od 4. 4. 2020 do 1. 9. 2020,
  • doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců,
  • ukončení řešení tedy nejpozději do 31. 8. 2023.

V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 a jejími zásadními negativními dopady do řady společenských oblastí, včetně dopadů do průmyslové výroby a ostatního podnikání, je veřejná soutěž tematicky zaměřena na zavádění nových řešení formou inovací postupů a organizačních inovací v malých a středních podnicích, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti této či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci.

Hodnoticí lhůta bude trvat od 16. 5. 2020 do 31. 8. 2020. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny nejpozději dne 31. 8. 2020 na webu poskytovatele.

Více informací

 

Zdroj: MPO


MPO dále vyhlásilo nový program podpory Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 určený pro uvádění nových řešení na trh a plánuje vyhlášení výzvy s názvem Technologie COVID 19 (psali jsme zde). Výzva je určena na vývoj nových technologií pro boj proti koronaviru. Zatímco projekty v programu Czech Rise Up lze realizovat kdekoli na území ČR, včetně Prahy, u výzvy Technologie COVID z OP PIK je podpora omezena mimo Prahu.