instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Vyhlášení veřejné soutěže v Programu TREND - Podprogram 2

8. 12. 2019
Vyhlášení veřejné soutěže v Programu TREND - Podprogram 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 4. prosince 2019 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 „Nováčci“.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu TREND. Cílem Podprogramu 2 “Nováčci” je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Návrhy projektů mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Soutěžní lhůta začala dnem 5. prosince 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 5. února 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 6:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA
  • 23:59:59 hod. – pro zaslání dokumentů prostřednictvím své datové schránky

Zadávací dokumentace a kompletní informace jsou k dispozici zde.

 

Zdroj: TA ČR