facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky veřejné soutěže na podporu výzkumné spolupráce s USA

2. 11. 2019
Výsledky veřejné soutěže na podporu výzkumné spolupráce s USA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky veřejné soutěže VES19USA v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION. Peníze na spolupráci s partnery v USA získá 56 výzkumných organizací.

Výzva v podprogramu INTER-ACTION je určena na podporu mezinárodní spolupráce českých výzkumných pracovišť s výzkumnými organizacemi ze Spojených států amerických.

Rozhodnutí poskytovatele k financování získalo 56 ze 136 podaných formálně způsobilých projektů, celková výše podpory činí 327 milionů Kč. Mezi úspěšnými uchazeči najdeme 31 vysokých škol, 21 ústavů akademie věd a 4 veřejné výzkumné instituce.

Nejúspěšnějším uchazečem byla Univerzita Karlova s osmi podpořenými žádostmi. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR získaly po pěti projektech a Česká zemědělská univerzita v Praze s Vysokým učením technickým v Brně po čtyřech projektech.

Výsledky veřejné soutěže jsou dostupné zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT