facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva: česko-ukrajinské projekty mobilit

27. 3. 2020
Výzva: česko-ukrajinské projekty mobilit

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlásilo dne 25. 3. 2020 jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022.

Termín pro podávání společných návrhů projektů (podává pouze ukrajinská strana na základě dohody s českým partnerem): 25. 3. 2020 – 25. 5. 2020, 17.00 CET.

Vyhlášení výsledků: říjen 2020

Do výzvy lze podat návrhy se zaměřením do následujících vědních oblastí:

 • Informační technologie
 • Energetika
 • Ekologie a racionální využívání přírodních zdrojů
 • Biotechnologie, nové terapeutické metody, prevence nemocí
 • Nové látky a materiály
 • Aktuální zaměření ve strojírenství
 • Sociální vědy, humanitní vědy a vědy o umění

Na ukrajinské straně mohou návrh projektu podávat vysoké školy a výzkumné instituce. Jejich partnery na české straně mohou být výzkumné organizace (tj. rovněž vysoké školy a výzkumné instituce), které budou hradit náklady svých participantů souvisejících s projektem z prostředků svého rozpočtu.

Přihláška podávaná ukrajinskou stranou musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Společný návrh projektu v ukrajinském a anglickém jazyce (viz příloha)
 • Dopis obsahující potvrzení, že česká strana je připravena hradit z prostředků svého rozpočtu finanční náklady v souladu s návrhem projektu
 • Životopis českého a ukrajinského hlavního řešitele
 • Souhlas se zveřejněním základních údajů o návrzích projektů na webu MŠMT a MESU
 • Vyplněný formulář prostřednictvím Google

Úhrada nákladů se vztahuje na cestovní a pobytové náklady, kdy vysílající strana hradí úspěšným uchazečům veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), vč. nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Kontaktní osoba pro české řešitele:

Ing. Irena Šindelářová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, Tel.: +420 234 812 287, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní osoba pro zahraniční řešitele:

Mgr. Tetiana Shevtsova, Ph.D., Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny, Oddělení mezinárodní spolupráce pro vědu a inovace, 16, Taras Shevchenko Blvd, Kyiv, 01601, Tel.: +380 442 878 239, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Formulář pro uchazeče naleznete zde. Další informace o podmínkách naleznete na webu MESU.

 


Často kladené dotazy a doplňující informace ve věci podávání návrhů česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti VaV s dobou řešení 2021-2022

1. Na české straně tedy nebude MŠMT na tyto projekty poskytovat žádnou dotaci?

Ano, MŠMT na tyto projekty nebude poskytovat žádnou finanční podporu na rozdíl od ukrajinské strany, která tuto jednostrannou výzvu vyhlašuje. Na české straně si každý účastník hradí náklady ze svého rozpočtu (tj. rozpočtu své vysílající instituce). Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty v rámci mobilit, měly by minimálně být uhrazeny náklady na cestovné a pobytové náklady, úhrada mzdových nákladů není povinná.

2. Ukrajinský partner si cestovní a pobytové náklady v České republice bude hradit ze svých prostředků?

Ano, ukrajinský partner si cestovní a pobytové náklady v České republice bude hradit ze svých vlastních prostředků.

3. Přihláška se podává pouze na Ukrajině? Na MŠMT se nic nepředkládá?

Ano, přihlášku zahrnující návrh svého rozpočtu včetně tzv. Confirmation Letter (obsahující ujištění, že česká strana bude financovat své řešitele ze svého vlastního rozpočtu v souladu s návrhem projektu) podává pouze ukrajinský partner svému poskytovateli (MESU). Na MŠMT se přihláška nepodává a ani se nedokládají žádné další náležitosti.

4. Kam mám vyplnit náklady na projekt za českou stranu?

Náklady na projekt za českou stranu není třeba do přihlášky uvádět. Česká strana však musí ukrajinské straně předložit tzv. Confirmation Letter, viz otázka č. 3.

5. Je určena minimální výše finanční spoluúčasti na projektu?

Minimální výše finanční spoluúčasti není určena, záleží na dohodě s ukrajinskou stranou (doporučený objem nákladů na první rok řešení pro ukrajinské partnery je 150 tis. ukrajinských hřiven na projekt)​.

6. Mohou být pro financování případně použity zdroje z jiných grantových a dotačních programů?

Ze strany MŠMT není určeno, jaké prostředky z rozpočtu dané instituce na financování projektu použít. Jako první z možností se samozřejmě nabízí použití dotace na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, ale je možné využití i jiných vlastních zdrojů. Pokud se plánuje využití zdrojů z grantových a dotačních programů, je nutné dodržovat nastavená pravidla těchto programů. Jednou z primárních otázek by mělo být, zda tato aktivita naplňuje plánované cíle a výsledky daných programů.

7. Je třeba uskutečnit v době trvání projektu cestu na Ukrajinu?

Pracovní cesta na Ukrajinu v rámci projektu není nezbytně nutná (i když se jedná o mobility) - samozřejmě po domluvě s Ukrajinskou stranou.

8. Budou projekty evidovány v CEP?

Vzhledem ke skutečnosti, že MŠMT není u těchto projektů poskytovatelem dotace, se projekty v CEP evidovat nebudou.

 

Zdroj: MŠMT