facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů

30. 4. 2018
Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 27. 4. 2018 výzvu k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020. Výzva je vyhlašována ve spolupráci s ministerstvem pro vědu a technologie Čínské lidové republiky.

Uchazečem o institucionální podporu formou dotace v programu V19CHINA-MOBILITY může být pouze výzkumná organizace podle článku 1.3. písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

Uznanými náklady uchazeče v žádosti o dotaci se na celé období řešení projektu rozumí náklady na cestovné českých členů řešitelského týmu (zpáteční letenky / zpátečních letenek do ČLR, včetně úhrady letištních poplatků, pojistného apod.), služeb na zveřejnění výsledků (publikačních, vydavatelských, edičních aj.). Dále náklady na úhradu pobytových nákladů čínských členů řešitelského týmu v ČR (výdaje za ubytování v ČR v prokázané výši, kapesné a stravné, cestovní náhrady v rámci ČR, a to maximálně pro 4 čínské členy řešitelského týmu při maximální délce 14 dní jejich pobytu v ČR.

Maximálně výše finančního příspěvku na českou část řešitelského týmu je 300 tis. Kč (cca 12 000 EUR).

Lhůta pro odevzdání návrhů projektů je 30. 6. 2018.

Podrobnou dokumentaci, formulář návrhu projektu a vzory prohlášení najdete zde.

 

Zdroj: MŠMT