facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výzva k podávání návrhů česko-francouzských výzkumných projektů

4. 4. 2018
Výzva k podávání návrhů česko-francouzských výzkumných projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 2. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté. Podpora projektů v rámci této výzvy spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy každá strana hradí náklady jak na dopravu, tak na pobyt řešitele/člena/členů řešitelského týmu své země. V rámci výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích a kongresech konaných v partnerských státech.

Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu, a to v libovolném oboru.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice. Na české straně je možné návrhy projektů podávat do 30. 6. 2018.

 

Zdroj: MŠMT