facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné výzvy CHIST-ERA III Joint Call 2017. Výzva bude navázána na program EPSILON. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech jedním milionem eur.

6. 11. 2017

TA ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Dále vyhlásilo druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC18).

5. 11. 2017

MŠMT

Byl zveřejněn pracovní program pro Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) na rok 2018 - 2020. Tento prestižní program podporuje odbornou přípravu v oblasti výzkumu a vývoje a klade důraz na rozvoj inovativních dovedností. Zaměřuje se především na mezinárodní a mezioborovou vědeckou mobilitu.

3. 11. 2017

Evropská komise

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu je do 30. 11. 2017.

2. 11. 2017

Dům zahraniční spolupráce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na projekty v podprogramu INTER-TRANSFER a INTER-VECTOR.

2. 11. 2017

MŠMT

Mezinárodní Visegrádský fond, jehož cílem je posílit spolupráci mezi jednotlivými zeměmi Visegrádské čtyřky, otevřel výzvy na účast ve svých grantových programech. Fond financuje také stipendia pro studenty, která mají podpořit mobilitu mezi Visegrádskými zeměmi.

1. 11. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

31. 10. 2017

TA ČR

Byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí o grant v rámci Evropské spolupráce na poli vědy a technologie (COST).

30. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Z programu Horizont 2020 bylo doposud financováno přes 15 tisíc projektů částkou vyšší než 26 miliard eur. Evropská komise spustila novou webovou aplikaci, která ukáže počet projektů i celkový objem financování podle států, typů institucí i jednotlivých organizací.

28. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 26. října 2017 první verzi plánovaného Harmonogramu výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro rok 2018.

27. 10. 2017

MŠMT