facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Granty a dotace

Granty a dotace

programy podpory VaV, domácí, zahraniční zdroje a stipendia

Koncoricum NearUs, financované z prostředků programu Horinzont 2020, vyhlásilo výzvy na podporu výzkumných a inovačních aktivit evropských firem, výzkumných organizací a vědců ve Spojených státech.

27. 10. 2017

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že 1. veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA bude vyhlášena 31. 10. 2017.

26. 10. 2017

TA ČR

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu k podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2018. Ty jsou určeny především pro výzkumníky, kteří plánují založit vlastní výzkumný tým.

25. 10. 2017

ERC

Technologická agentura ČR (TA ČR) se v letošním roce stala členem tří ERA-NET cofundových schémat. Letos na podzim se chystá vyhlášení prvního z nich.

21. 10. 2017

TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) se každoročně zapojuje do programu odborných konferencí, seminářů a workshopů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Podívejte se na záznam z proběhlého semináře.

20. 10. 2017

TA ČR

Otevírání se světu a snaha přivést na Masarykovu univerzitu nové vynikající vědce nezůstává jen na papíře. V rámci Grantové agentury MU (GAMU) je možné se ucházet o grant s názvem Muni Award in Science and Humanities.

20. 10. 2017

Masarykova univerzita

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia i pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky.

18. 10. 2017

BTHA

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá dne 8. listopadu 2017 Mezinárodní SME Instrument seminář.

14. 10. 2017

Asociace výzkumných organizací

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 11. října 2017 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2.

12. 10. 2017

TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který se zaměřuje na aplikace a nové technologie v energetice, životním prostředí a dopravě.

11. 10. 2017

TA ČR