facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Na ČZU startuje výzkumný projekt podpořený prestižním grantem ERA Chairs

25. 10. 2020
Na ČZU startuje výzkumný projekt podpořený prestižním grantem ERA Chairs

Na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze se právě vytváří interdisciplinární mezinárodní pracoviště, které se bude věnovat výzkumu pokročilých technologií pro vysoce kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální produkci potravin. Projekt byl podpořen štědrým grantem z prestižní výzvě ERA Chairs evropského programu Horizont 2020. 

fakulta agrobiologie potravinovych  a prirodnich zdroju

Česká zemědělská univerzita v Praze získala podporu pro svůj projekt s názvem Advanced Technologies For High Quality, Safe And Sustainable Regional Food Production (DRIFT-FOOD) v prestižní výzvě ERA Chairs evropského programu Horizont 2020.  Celkový rozpočet výzvy ERA Chairs, v níž ČZU uspěla,  činí 50 mil. eur a umožnil financování 20 projektů. O granty se podělilo 8 zemí, z Česka jej získala pouze ČZU. Více jsme k tématu psali zde.

Projekt je garantován na šestileté období počínaje říjnem 2020. Formování excelentního vědeckého týmu se předpokládá zhruba na období šesti měsíců. Celkový rozpočet projektu představuje cca 68 milionů korun a je ze 100 % pokryt z EU.

Cílem podpořeného projektu je vytvoření interdisciplinárního centra excelence, zaměřeného na pokročilé technologie pro vysoce kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální produkci potravin. Pro tento účel bude vytvořen tým vědců, jehož úkolem má být doplnění chybějících článků vědeckého výzkumu v řetězci produkce potravin tzv. „from field to fork“. Důležitým aspektem práce tohoto týmu bude posílení vědecké excelence prostřednictvím mezinárodní vědecké spolupráce a integrace v oblasti potravinářských technologií, šetrného zpracování zemědělské produkce a v širším měřítku i oblasti výživy, kvality a bezpečnosti potravin.

V současné době probíhá konkurz na vedoucího pracovníka projektu DRIFT-FOOD, tzv. ERA Chair Holder (ERA – EUROPEAN RESEARCH AREA), jímž má být odborník světového formátu. Jeho úkolem bude sestavit mezinárodní vědecký tým s širokou odborností a sítí kontaktů a vytvořit koncepci výzkumného programu, zaměřeného na pokročilé technologie zpracování zemědělské produkce a výroby potravin s využitím infrastruktury fakulty, zejména nově budovaného Výukového centra zpracování zemědělských produktů. „Úspěšné propojení expertízy nově vytvořeného mezinárodního týmu s moderním vybavením Výukového centra a špičkovými laboratořemi fakulty bude znamenat významný kvalitativní posun v oblasti Potravinářství na České zemědělské univerzitě v Praze“ glosuje Iva Langrová, děkanka fakulty a dodává, že „toto propojení bude mít velký přínos i pro rozvoj inovativních technologií v regionální produkci potravin, která má celosvětově významný růstový potenciál a v ČR je stále popelkou“.

 

Zdroj: ČZU v Praze

Foto: ČZU v Praze

redakčně upraveno