facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CEITEC VUT se rozhodl podpořit náš portál

31. 3. 2022
CEITEC VUT se rozhodl podpořit náš portál

Aktivity našeho portálu podporuje nově i CEITEC VUT, který se tak zařadil mezi naše partnery a spolupracující instituce.

Brno Purkyňova 123 CEITEC VUT 2478

CEITEC Vysoké učení technické v Brně tvoří od roku 2011 klíčovou součást špičkové výzkumné infrastruktury s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum.

Mezi hlavní priority CEITEC VUT patří nejen mezinárodní výzkumná spolupráce, ale i její mezioborový charakter. Sdílené laboratoře, které fungují v režimu otevřeného přístupu, poskytují ideální podmínky pro řešení multidisciplinárních otázek, neboť jejich vybavení mohou využívat i externí uživatelé, instituce či partneři z průmyslu.

CEITEC VUT se věnuje třem oblastem výzkumu, kterými jsou: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, Pokročilé materiály a Technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace. Ve výzkumných programech je aktuálně zapojeno celkem 16 výzkumných skupin. Aktuálně zde působí tři držitelé prestižních ERC grantů.

Díky ERC grantu se výzkumná skupina pod vedením Erica Glowackiho – vědce polské národnosti, který pobýval v Rakousku, ve Švédsku a v USA – věnuje neurostimulaci. Tým se zabývá bezdrátovou stimulací periferních nervů.

Na CEITEC VUT působí také Petr Neugebauer, který od roku 2018 vyvíjí metodu paramagnetické rezonance podpořenou ERC Starting grantem a následně pětiletým GAČR Expro grantem.

Členové týmu CEITEC VUT jsou úspěšní ve spolupráci s aplikační sférou. Projekt elektronového mikroskopu rozšířeného o atomární zdroj, na jehož vývoji spolupracovali brněnští vědci s firmou Thermo Fisher Scientific, zvítězil v kategorii Business soutěže Technologické agentury ČR vyhlášené v rámci Dne TA ČR v prosinci 2021.

Na CEITEC VUT působí například také Peter Kepiš, který se věnuje metapovrchům a se svým výzkumem získal stipendium Brno Ph. D. Talent.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)