facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Technologická agentura České republiky informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 3, jejíž vyhlášení se plánuje dne 9. září 2020.

13. 8. 2020

Technologická agentura ČR

Řídicí orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nedávno zveřejnil aktualizace dvou výzev, a to výzvy Výzkumné infrastruktury a Teaming II. U obou výzev dochází k posunutí maximální délky trvání projektu.

11. 8. 2020

MŠMT

Akademický senát Masarykovy univerzity (MU) schválil nové složení vědecké rady CEITEC MU dle nominace ředitele institutu Jiřího Nantla. Vědecká rada slouží jako strategický poradní orgán ředitele a má celkem 20 členů.

9. 8. 2020

CEITEC MU

V programu Future and Emerging Technologies v H2020 je otevřena výzva FET Innovation Launchpad s uzávěrkou dne 14. října 2020 a plánovaným rozpočtem 3 miliony eur.

8. 8. 2020

Technologické centrum AV ČR

European Institute of Innovation and Technology (EIT) vybírá čtyři nové členy správní rady. Výzva již je otevřena a přihlašovat se je možné do 30. září 2020.

7. 8. 2020

MŠMT

Aplikace MAPAVIN je první databází v ČR, která umožní výzkumným týmům informovat podnikatelské subjekty o aktuálních možnostech spolupráce. Vstup do databáze je zdarma.

6. 8. 2020

Transfera.cz

Předseda vlády a Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyhlásil výzvu k podávání návrhů kandidátů na pozici člena/členky výzkumné rady Technologické agentury ČR. Návrhy je možné podávat do 4. září 2020.

5. 8. 2020

RVVI

V Praze, Brně a Ostravě na podzim proběhne roadshow, která bude zaměřena na digitalizace malých a středních podniků. Cílem akce je účastníkům ukázat prvky Průmyslu 4.0 na praktických příkladech českých i zahraničních inovativních firem. Akci pořádá CzechInvest ve spolupráci s Národním centrem průmyslu 4.0

5. 8. 2020

CzechInvest

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.

4. 8. 2020

TA ČR

WIPO (World Intellectual Property Organization) zpřístupnilo webovou stránku zaměřenou na univerzity a instituce veřejného výzkumu, na které jsou poskytovány informace k politice duševního vlastnictví, jeho komercializaci a transferu technologií. 

4. 8. 2020

ÚPV