facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Senzorický systém, který urychlí a zefektivní vyšetření magnetickou rezonancí, vyvinuli vědci z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-TUO ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a firmou Tecpa. I díky podpoře nedávno ukončeného projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mají výzkumníci k dispozici prototyp senzorické podložky, jejíž funkčnost ověřili v testovacím poloprovozu v klinické praxi.

30. 7. 2023

VŠB-TUO

Hrozí reálné nebezpečí, že z České republiky definitivně zmizí tetřívek obecný, jehož populace výrazně a dlouhodobě klesá. Ve vybraných oblastech s jeho výskytem sice postupně dochází k úpravám stanovišť, změny jsou však velmi pozvolné a jejich případný pozitivní dopad bude možné pozorovat až se značným časovým odstupem. Někde ale může být na tato opatření dokonce již pozdě.

29. 7. 2023

Technologická agentura ČR vyhlásila aktuální výsledky ve dvou výzvách Partnerství CET Call 2022 a Partnerství DUT Call 2022. V první výzvě uspěly čtyři české týmy, v druhé bude podpořen jeden český tým.

28. 7. 2023

TA ČR

Cílem programu Knowledge Frontiers: International Interdisciplinary Research Projects 2024 je podpořit humanitní a sociálněvědní projekty, které se zabývají otázkami týkajícími se vztahu mezi odbornými znalostmi, veřejným porozuměním a realizací politiky na mezinárodní úrovni, a zdůraznit význam spolupráce mezi odborníky a disciplínami bez omezení státních hranic.

27. 7. 2023

The British Academy

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum pořádá webinář k výzvám ERC 2024. V rámci interaktivního online semináře bude možné pokládat dotazy k novinkám v hodnocení i financování, které nový Pracovní program ERC přináší. Akce se koná 20. září 2023.

26. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Renomovaný materiálový vědec Mark H. Rümmeli vybuduje na VŠB-TUO nový mezinárodní výzkumný tým, který bude využívat elektronové paprsky k vytváření nových materiálů s přesnou strukturou až na atomární úrovni. Projekt EBEAM, financovaný z prestižního programu ERA Chairs Horizon Europe, hodlá naplnit ambiciózní vizi, která dalece přesahuje hranice materiálových věd.

25. 7. 2023

VŠB-TUO

13. července 2023 předložilo nizozemské Ministerstvo školství, kultury a vědy Evropské komisi prvostupňovou žádost o ustanovení projektu Evropské infrastruktury pro výzkum holocaustu EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) jakožto konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).

24. 7. 2023

MŠMT

Studenti, kteří na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT vyvíjejí konverzačního bota Alquista v rámci pátého ročníku Alexa Prize Socialbot Grand Challenge (SGC5), letos opět patří mezi finalisty. Již začátkem srpna bude zřejmé, zda tým, který se soutěže účastní od jejího založení, obhájí loňské vítězství.

23. 7. 2023

ČVUT v Praze

Již 4. ročník konference Dny vzdělávací činnosti vysokých škol, kterou pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se bude konat ve dnech 7. a 8. září 2023. Akce se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze a níže naleznete bližší informace o programu konference a možnost registrace. V letošním roce se konference koná s podtitulem Student na prvním místě.

22. 7. 2023

MŠMT

Realizace centra LERCO – Life & Environment Research Center Ostrava, tedy jednoho z nejvýznamnějších projektů pro vědecko-výzkumnou infrastrukturu pod vedením Ostravské univerzity, bude stát 1,874 miliardy korun. V současnosti už mu schází poslední rozhodnutí o přidělení dotace. Stavět by se mohlo začít letos na podzim. V centru bude působit devět výzkumných týmů s unikátním mezioborovým zaměřením.

21. 7. 2023

Ostravská univerzita