facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pořádá dne 5. října 2021 konferenci, jejímž cílem je prezentace výsledků aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy v oblasti regionálního rozvoje.

28. 9. 2021

MMR

V říjnu chystá Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) několik vzdělávacích akcí, které jsou určeny nejširší veřejnosti. V seminářích můžete získat základní znalosti z oblasti průmyslového vlastnictví nebo se blíže seznámit s různými databázemi. 

27. 9. 2021

Úřad průmyslového vlastnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje změny u projektů Mezinárodní spolupráce ve VaV - Aktivita Mobility (8J), Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (8X). V kontextu pandemie COVID-19 mohlo i v roce 2021 dojít k objektivním obtížím v plnění věcných cílů projektu, které zakládají potřebu úpravy některých parametrů běžícího projektu (především dílčího členění uznaných nákladů v kalendářních rocích řešení či doby řešení).

26. 9. 2021

MŠMT

V úterý 21. září 2021 proběhlo slavnostní otevření České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) za přítomnosti Ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a ředitelky Domu zahraniční spolupráce Dany Petrové. Kromě podpory mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji se bude kancelář CZELO nově zaměřovat také na podporu mezinárodní spolupráce ČR ve vzdělávání.

25. 9. 2021

The Czech National Library of Technology and international non-profit organization ORCID which generates and maintains unique persistent identifiers for researchers, will host together an online workshop to discuss options for national approach to ORCID implementation in the Czech Republic and possible establishment of the Czech ORCID Consortium. The workshop will take place on September 29, 2021.

24. 9. 2021

Národní technická knihovna

Hlubší a otevřenější spolupráci s firmami, které rozvíjejí výsledky univerzitního výzkumu – to si slibuje Masarykova univerzita od nové Spin-off platformy, kterou zakládá univerzitní Centrum pro transfer technologií.

23. 9. 2021
Z domova
Array
(
)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.

23. 9. 2021

Grantová agentura ČR

Na návrh svého rektora Jaroslava Millera obnovila Angloamerická vysoká škola (dále AAU) tradici tzv. Refugee Scholarships, které AAU v minulosti založila za účelem integrace uprchlíků do české společnosti.

22. 9. 2021

Angloamerická vysoká škola

Dne 21. října 2021 proběhne v Praze druhý ročník akce Transfera Technology Day, jejímž cílem je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvářet vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Akce bude možné se účastnit osobně anebo ji sledovat online. 

21. 9. 2021

Transfera.cz

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční on-line ve středu 6. října od 9:00 do 11:00. Klíčovým tématem bude stav přípravy prvních výzev v rámci OP JAK.

21. 9. 2021

Masarykova univerzita