facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace ve dvou výzvách na podporu inovací. Celkem je v nich k dispozici 350 milionů korun.

26. 1. 2023

Agentura pro podnikání a inovace

Dne 17. ledna 2023 byly vyhlášeny výsledky „EMBO Installation Grants“, které poskytují víceleté finanční prostředky hlavním výzkumným pracovníkům na založení a rozvoj jejich vědeckých týmů a laboratoří v jednotlivých zúčastněných zemích. Jedním z vítězů a příjemců grantu se stala i Michaela Fencková z Katedry molekulární biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

26. 1. 2023

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Soutěž Ma thèse en 180 secondes umožňuje francouzsky mluvícím studentům doktorského studia hovořit o své výzkumné práci s neodborným publikem a naučit se vysvětlit složité téma jednoduchými slovy. Zájemci se mohou hlásit do 19. 2. 2023.

25. 1. 2023

Francouzský institut v Praze

Kosmetika, čisticí prostředky, průmyslová výroba či hormonální antikoncepce. Právě odsud se do odpadních vod dostávají znečisťující látky a zbytky hormonů. Jejich množství se neustále zvyšuje, a proto je nutné jejich přítomnost eliminovat. A to nejen v pitné vodě, ale rovněž v přírodních vodních zdrojích.

24. 1. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kancelář CZELO otevírá výzvu k  přihlašovaní se na krátkodobé pracovní stáže v  Bruselu. Nabízené stáže jsou určeny primárně pro projektové manažery či jiné zaměstnance univerzit a výzkumných institucí, kteří mají zájem dozvědět se více o Evropském výzkumném prostoru a mají zájem o zapojení jejich instituce do programu Horizont Evropa či jiných komunitárních programů.

23. 1. 2023

Dům zahraniční spolupráce

Dne 17. ledna 2023 byla otevřena výzva institucionalizovaného partnerství Clean Hydrogen (Čistý vodík), která má uzávěrku 18. dubna 2023.

22. 1. 2023

Technologické centrum Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomůže zejména malým a středním podnikům s projekty z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace. Z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je vyčleněno až 650 milionů korun.

21. 1. 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vědci z osmi evropských zemí a různých oborů se spojí na výzkumu nových typů senzorů. Součástí projektu jsou také výzkumníci z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Inovativní senzory mají zlepšit monitoring kvality vody v kontextu Zelené dohody pro Evropu – Green Deal.

20. 1. 2023

Univerzita Pardubice

Vláda schválila prodloužení programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ERC CZ do roku 2032. Kabinet zároveň rozhodl o navýšení rozpočtu na tento program o 900 milionů korun, což bude vycházet na 150 milionů korun na každý rok v letech 2027 až 2032.

20. 1. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Dvě vítězství v soutěžích v rámci prestižní mezinárodní konference NeurIPS 2022 si připsali odborníci na umělou inteligenci z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, když vyhráli soutěž na modelaci atmosféry exoplanet a soutěž o nejpřesnější předpověď počasí. Konference v New Orleans zaměřené na strojové učení se zúčastnilo 10 tisíc odborníků na umělou inteligenci z celého světa.

19. 1. 2023

ČVUT v Praze