facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Řídicí orgán OP JAK vyhlásil ve středu 27. 7. 2022 výzvu č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I, jejímž cílem je umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace. Do výzvy je možné se hlásit až do července příštího roku nebo do vyčerpání alokace.

1. 8. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovu

Olomoucké science centrum, Pevnost poznání, letos v létě nabízí řadu programů pro starší i mladší děti. V rámci programů, které mají rozšířit za cíl šířit zájem o vědu, si děti mohou podívat do laboratoře, vyzkoušet si roboty nebo vyzkoušet práci geografa.

31. 7. 2022

Univerzita Palackého v Olomouci

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Uspělo sedm návrhů projektů.

30. 7. 2022

Technologická agentura ČR

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. Situaci má změnit nově vznikající mezinárodní výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha.

29. 7. 2022

Akademie věd ČR

V Praze se minulý týden na neformálním zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost sešli ministři členských států EU zodpovědní za agendu výzkumu. Hlavním tématem politické debaty bylo využití potenciálu synergií mezi unijními a národními iniciativami a programy k podpoře výzkumu a inovací v Evropě.

28. 7. 2022
MŠMT
Array
(
)

Evropská komise spustila novou soutěž s názvem Cena EU pro šampiony v genderové rovnosti, ve které ocení výzkumné a akademické instituce dosáhující výrazných výsledků na poli implementování genderových politik. Příjem přihlášek je otevřený až do 13. října 2022.

27. 7. 2022

Vědavýzkum.cz

Kromě dvou dosud neuzavřených výzev jsou již známy výsledky prvních výzev z nástroje Widening, který je součástí programu Horizontu Evropa. České výzkumné organizace uspěly hned v několika z nich.

26. 7. 2022

V pondělí 22. 8. 2022 proběhne v Kampusu Hybernská druhá debata z cyklu #ÚkolEvropa. Další díl diskuze se bude zabývat společnou měnou EU. Jako hosté vystoupí člen bankovní rady Oldřich Dědek a bývalá viceguvernérka slovenské Národní banky Elena Kohútiková.

26. 7. 2022

Kampus Hybernská

V rámci nového memoranda se Masarykova univerzita zavázala k podpoře spolupráce v oblastech vědy, výzkumu a budování výzkumné infrastruktury v regionu Jihomoravského kraje a městě Brně. Zaměří se také na ekonomický rozvoj regionu, který by měl být založen na inovacích. Memorandum bylo podepsáno v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity při zahájení Mendelovy mezinárodní genetické konference.

25. 7. 2022

Masarykova univerzita

O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to například v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Programy nabízí příležitosti rovněž pro studenty „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika či tlumočnictví.

24. 7. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy