facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Po roční odmlce se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (PřF OU) 12.–14. 4. znovu uskuteční Mezinárodní matematická soutěž Vojtěcha Jarníka. Už po jednatřicáté nabídne soupeření matematiků z Česka i zahraničí. Na své soutěžní začátky se do Ostravy vrátí zavzpomínat i Vít Pískovský, který Jarníkem prošel coby středoškolák a dnes působí na prestižní Oxfordské univerzitě.

10. 4. 2024

Ostravská univerzita

Přední materiálové vědce přilákal workshop NanoLumCat Ostrava – Revealing the Future of Light Transformation, jenž dnes odstartoval v národním superpočítačovém centru IT4Innovations na VŠB-TUO za účasti odborníků z Itálie, Německa, Španělska, Polska, Slovenska, Číny, ČR a dalších zemí.

9. 4. 2024

VŠB-Technická univerzita Ostrava

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 16. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2024 bude udělena v oblasti psychologie.

9. 4. 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Upozorňujeme žadatele, že pro žádosti o podporu podané po 15. dubnu 2024 dojde ke změně rozhodovací praxe v případě kontroly formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti Žádosti o podporu, které byly opraveny, avšak nebyly řádně podány.

8. 4. 2024

Agentura pro podnikání a inovace

Sehnat dostatek blech ze psů a koček pro potřeby výzkumu původců bartonelózy, jemuž se v současné době věnuje tým z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze, není zdaleka tak snadné, jak by se mohlo zdát. Mají-li vědci objektivně posoudit frekvenci výskytu bartonel, potřebují blech stovky.

7. 4. 2024

Česká zemědělská univerzita v Praze

Těžba železa na Marsu, vonné látky v kosmetice, rapid prototyping, pozorování částic hmoty i čokolanýže. To jsou jen některá z témat workshopů, které si připravila Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro letošní ročník oblíbeného festivalu Zažij vědu 2024.

6. 4. 2024

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

18. března 2024 se v Brně sešli zástupci dvanácti členských institucí Alliance4Life, aby zahájili nový projekt A4L_BRIDGE financovaný Evropskou unií. Čtyřletý projekt umožní partnerům realizovat 16 pracovních balíčků zaměřených na modernizaci kariéry ve výzkumu, vědeckou spolupráci mezi partnery a zapojení průmyslu, politiků a pacientských organizací.

5. 4. 2024

CEITEC

Strukturní virolog Pavel Plevka uspěl ve výběrovém řízení na ředitele výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity a s účinností od 1. července 2024 stane v jeho čele na dalších pět let. Dosud vedl institut od června loňského roku v roli ředitele pověřeného výkonem funkce poté, co byl tehdejší ředitel Jiří Nantl jmenován náměstkem ministra školství.

5. 4. 2024

Masarykova univerzita v Brně

Ve středu 17. dubna se od 9:00 do 17:00 hodin koná prezenční evropský infoden a partnerská burza k digitálním výzvám programu Horizontu Evropa (Klastr 4 a EIC) a programu Digitální Evropa s uzávěrkami v 2024. Akci organizuje Asociace pro AI, data a robotiku (ADRA) ve spolupráci se sítí národních kontaktů IDEAL-IST a s Evropskou komisí.

5. 4. 2024

Technologické centrum Praha

Dne 2. dubna se Jan Michal oficiálně ujal pozice generálního ředitele agentury CzechInvest. Stalo se tak na základě výběrového řízení a lednového rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely. Jan Michal přebírá řízení agentury po Petru Očkovi, který nadále zastává pozici vrchního ředitele sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu a do této doby byl pověřen řízením CzechInvestu.

4. 4. 2024

CzechInvest