facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Společnost alevia pořádá v rámci komplexního vzdělávacího programu 2022/2023 modul 8, který se zaměří na tematiku managementu výzkumu, vývoje a inovací. Dvoudenní workshop se uskuteční 21. – 22. února 2023 v Hradci Králové.

19. 1. 2023

alevia

Grantové agentuře České republiky se podařilo rozšířit spolupráci s nejvýznamnější americkou grantovou agenturou National Science Foundation (NSF). Nově tak budou moci vědci z obou zemí společně pracovat na vědeckých projektech v oblasti kyberbezpečnosti. Očekává se, že na podporu tohoto tématu půjde několik milionů korun ročně.

18. 1. 2023

Grantová agentura ČR

Ve dnech 20. až 23. června 2023 bude CEITEC Masarykovy univerzity v Brně hostit populární EMBO Workshop se speciálním zaměřením spojujícím dvě disciplíny zásadního společenského významu – RNA stabilitu a virologii. Tento workshop za českou stranu organizuje členka Evropské organizace molekulární biologie EMBO Štěpánka Vaňáčová z výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity.

18. 1. 2023

CEITEC

Nadační fond Neuron a Nadační fond IOCB Tech otevírají první ročník studentského stipendia Neuron & IOCB Tech Internships in Israel. Přihlášení je možné do 15. března 2023.

17. 1. 2023

Nadační fond Neuron

Mezinárodní organizace EMBO/EMBC, které je Česká republika členem a která zajišťuje kurzy, stáže a granty pro studenty i vědce v biologických oborech, připravila speciální grantovou možnost pro ukrajinské biology v ČR.

16. 1. 2023

MŠMT

Podpora využití kosmických aplikací v pozemním sektoru patří mezi priority Evropské kosmické agentury (ESA). Součástí aktivit projektu ESA Technology Broker, který se o komercializaci kosmických technologií v rámci Technologického centra zasazuje, je také podpora firem, které se rozhodnou tyto technologie aplikovat pro vývoj, inovace nebo zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů.

15. 1. 2023

Technologické centrum Praha

Masarykova univerzita se rozhodla podstoupit vnitřní hodnocení svého výzkumu a doktorských studijních programů, jež postavila na informovaném peer review. Tento systém se stane základním pilířem vnitřního systému hodnocení výzkumu a doktorského studia na Masarykově univerzitě i v budoucnu. Hodnocení se odehrálo na úrovni jednotlivých pracovišť a podílela se na něm téměř stovka renomovaných zahraničních odborníků.

14. 1. 2023

Masarykova univerzita

Evropská komise rozhodla o zákazu uzavírání nových právních závazků s vybranými maďarskými nadacemi. Jedná se o opatření vycházející z unijního mechanismu podmíněnosti právního státu, který Evropská komise spustila koncem dubna loňského roku. Maďarsko podle Evropské komise nepřijalo kýžené reformy, pročež Komise rozhodla o zmrazení financí z evropských fondů plynoucích do Maďarska.

14. 1. 2023
CZELO
Array
(
)

Během prosince roku 2022 proběhl korespondenční cestou v rámci Společné česko-rakouské výběrové komise aktivity Mobility výběr projektů česko-rakouské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2023–2024. Komise navrhla k podpoře celkem 22 projektů.

13. 1. 2023

MŠMT

Na Katedře filosofie Technické univerzity v Liberci se aktuálně provádí šetření zaměřené na otázku etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. Zapojit se do něj může i široká veřejnost. V Česku zatím podobný výzkum proveden nebyl. Respondenti mají navíc možnost podívat se na vyhodnocení dílčích částí dotazníků.

12. 1. 2023

Technická univerzita v Liberci