facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 5. společné výzvy v rámci Evropského partnerství pro inovativní malé a střední podniky (Eurostars-3). Cílem partnerství je podpora inovativních malých a středních podniků za účelem realizace mezinárodních výzkumných, vývojových a inovačních projektů s cílem vytvořit nový produkt, proces nebo službu pro komercionalizaci na evropských a globálních trzích.

20. 7. 2023

MŠMT

Právě vyšlo nové číslo časopisu Technologického centra Praha ECHO. Dočtete se v něm o činnosti saské agentury Zeuss, o zveřejněné analýze k připravovanému Strategickému plánu programu Horizont Evropa pro období 2025–2027 i o energetickém výzkumu a zdrojích v České republice.

19. 7. 2023

Evropská komise přijala 10. července 2023 program ERC na rok 2024. Plán zahrnuje nové prvky v posuzování návrhů na výzkum a životopisů uchazečů a také v procesu hodnocení. Dále zavádí lump sum financování v rámci Advanced grantů a provádí změny ve struktuře hodnotících panelů.

18. 7. 2023

Vědavýzkum.cz

Na přírodní látky využitelné při vývoji nových a účinnějších antibiotik se zaměří nová výzkumná skupina, kterou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci založí její absolvent Ondřej Kováč. Tým vědců se do výzkumu v oblasti antibiotik pustí v lednu 2024, získal na něj tříletý start-up grant v hodnotě šest milionů korun od Nadace Experientia.

17. 7. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci

Třístrannou smlouvu o dodání stavby malého modulárního reaktoru (SMR) Teplator podepsali dne 12. července 2023 zástupci firmy World ThermoExport. Průlomový zdroj čisté energie vyroste v následujících letech v moderním městě Slavutyč na severu Ukrajiny.

16. 7. 2023

České vysoké učení technické v Praze

Přesně 341 dní od poklepání na základní kámen se 12. července otevřely dveře nové budovy Inovačního centra Brain4Industry v Dolních Břežanech. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo za účasti ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR Michaela Prouzy, předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové a dalších hostů.

15. 7. 2023

Fyzikální ústav AV ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

14. 7. 2023

Technologická agentura ČR

Evropský patentový úřad 4. července 2023 oznámil, že vynálezci Pia Bergström, Annika Malm, Jukka Myllyoja, Jukka-Pekka Pasanen a Blanka Toukoniitty jsou vítězi v kategorii Průmysl soutěže European Inventor Award 2023. Byli vybráni z více než 600 kandidátů. Ocenění získali za vývoj inovativního procesu přeměny odpadních a zbytkových surovin na obnovitelná paliva pro silniční dopravu, letectví a další odvětví.

13. 7. 2023

Úřad průmyslového vlastnictví

CzechInvest zveřejnil výroční zprávu za rok 2022. I přes celou řadu neočekávaných událostí a výzev, se kterými se muselo nejen Česko, ale celý svět vypořádat, agentura v minulém roce podpořila celou řadou aktivit, mnoho podnikatelů a zaměřovala se na podporu investic do perspektivních odvětví inovací, výzkumu a vývoje.

12. 7. 2023

CzechInvest

Jak pomoci pacientům s popáleninovým traumatem zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů na převazovně? Tím se zabývá tým českých odborníků už od roku 2020. Jejich dosavadní výsledky ukazují, že by se k tomu dala úspěšně využít virtuální realita. Evropsky unikátní výzkum skončí ještě letos.

11. 7. 2023