facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuality

Aktuality

Vědeckotechnický park UP (VTP UP) reaguje na naléhavou situaci ohledně současné pandemie nového typu koronaviru a vyhlašuje v návaznosti na rozhodnutí Technologické agentury ČR mimořádnou výzvu Proof-of-Concept (PoC) projektů. 

9. 4. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR nabízí možnost bezplatné analýzy nanomateriálů, které se jeví perspektivní pro zmírnění šíření nákazy – COVID-19.

8. 4. 2020

ÚPT AV ČR

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy aktuálně nabízí možnost Ph.D. studia v devíti doktorských programech. Spojení farmacie, chemie a biomedicíny zájemcům umožní volbu toho, co jim vyhovuje.

8. 4. 2020

Univerzita Karlova

Technologická agentura ČR vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska, vyhlášené 20. listopadu 2019.

8. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Rozvíjející se mezinárodní síť KETGATE přináší příležitost pro setkání firem, hledajících řešení problémů v oblasti výroby, nových technologií či dalších směrů vývoje s výzkumnými centry, které jim je mohou nabídnout. Vzhledem k vypuknutí pandemie COVID-19 proběhne celá akce virtuálně, a to 7. května 2020.

7. 4. 2020

Vědavýzkum.cz

Technologická agentura ČR uzavřela 2. dubna 2020 příjem žádostí o podporu na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do 2. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND v podprogramu Nováčci.

7. 4. 2020

Technologická agentura ČR

Největší vědecká akce v ČR, Veletrh vědy 2020, který byl plánován na 4. až 6. června v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech, se kvůli šíření nemoci COVID-19 neuskuteční. Rozhodla o tom Akademická rada Akademie věd ČR.

6. 4. 2020

Akademie věd ČR

Společnost alevia pořádá v rámci dalšího ročníku komplexního vzdělávacího programu v Praze ve dnech 19. - 20. 5. 2020 druhý modul, který se zaměří na právní rámec v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

6. 4. 2020

alevia

Velké výzkumné infrastruktury se připojují k celoevropské iniciativě, která je rozvíjena Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

5. 4. 2020
MŠMT
Array
(
)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů v rámci aktivity Mobility s dobou řešení 2021 - 2022. Společné návrhy projektů lze předkládat do 1. 6. 2020.

5. 4. 2020

MŠMT