facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

V Ústí se diskutovalo jak nastartovat inovace ve firmách

30. 1. 2020
V Ústí se diskutovalo jak nastartovat inovace ve firmách

Již třetí ročník akce s názvem Jak nastartovat inovace ve firmách uspořádalo Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) v úterý 28. ledna 2020 v Ústí nad Labem. Zatímco vloni účastníci diskutovali na téma rozvoj lidských zdrojů ve firmách, letos se věnovali spolupráci firem a výzkumných organizací.

icuk inovace firmy 1005 DSC 8925

Cílem setkání, kterého se účastnili zástupci firem a výzkumných organizací, bylo především prezentovat příklady dobré praxe, sdílet zkušenosti a navázat nové kontakty. Kromě ICUK se partnersky zapojily také Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Krajská hospodářská komora a CzechInvest.

Po úvodním přivítání ředitele ICUK Martina Maty si účastníci vyslechli dva příběhy zajímavého technologického rozvoje, na kterém se aktivně podílely i výzkumné organizace. Michal Krabec představil aktivity a produkty společnosti FN NANO, a to především nanonátěry, které využívají principů fotokatalýzy. Významnou úlohu při vývoji a testování účinků vlastního výrobku či konkurenčních produktů hrála také spolupráce s vybranými výzkumnými organizacemi – a to s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Mezi zahraniční partnery firmy FN NANO patří například britská Ulster University nebo irský Cork Institute of Technology.

Václav Šlambora z NBB Bohemia, která se zabývá světelnými zdroji, svítidly a úspornými světelnými řešeními, vysvětlil publiku, jakým způsobem pomáhají společnosti FN NANO a také se podělil o některé zkušenosti ze spolupráce s výzkumnými organizacemi.

icuk inovace firmy 1004 DSC 8919

Poté, co Jan Wedlich představil dotační titul Inovační vouchery Ústeckého kraje a Milly Kuželková ve stručnosti zmínila programy Technologické agentury ČR, následoval showroom – krátké prezentace pracovišť nabízejícím spolupráci podnikům. Své aktivity prezentovaly pracoviště UJEP – Ústav technologií a materiálů a Ústav strojů a energetiky Fakulty strojního inženýrství, Ústecké nanomateriálové centrum týmů z Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí, dále Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty a Centrum regulace a behaviorálních studií na Fakultě sociálně ekonomické. Představila se také Laboratoř neuromarketingu a marketingových analýz mosteckého studijního střediska Vysoké školy finanční a správní a také projekt Virtual Lab, který využívá virtuální realitu jako nástroj nácviku soft-skills či vývoje produktů.

Účastníci setkání dále sdíleli své zkušenosti a poznatky v oblasti cenotvorby a nacenění služeb výzkumného charakteru, daňových odpočtů a možností zapojení výzkumných pracovníků do spolupráce. Jak uvedla Pavla Čapková z Ústeckého nanomateriálové centra, mnoho projektů spolupráce vzniká nejdříve na osobních vztazích či začínají na drobných měřeních. Postupně mohou přerůst například i ve významné projekty kolaborativního výzkumu.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Fotografie: Tomáš Lumpe