facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Analýza účasti českých vědců v programu evropské spolupráce COST v letech 2012-2016

14. 3. 2017
Analýza účasti českých vědců v programu evropské spolupráce COST v letech 2012-2016

Sekretariát evropského programu COST každoročně analyzuje účast členských států na svých aktivitách se zaměřením na participaci v jeho stěžejních nástrojích. Z provedené analýzy vyplývá, že účast české vědecké komunity je velmi významná.

Evropský program COST (The European Cooperation in Science & Technology) představuje platformu pro setkávání a výměnu informací vědeckých pracovníků a koordinaci společných výzkumných a vývojových aktivit, které jsou financovány na národní bázi. Členem programu COST je 37 evropských států.

Čeští vědečtí pracovníci jsou zastoupeni ve více než 60 % všech Akcí COST, tj. za období 2012 – 2016 v celkem 1693 koordinovaných výzkumných projektech. Během sledovaného období bylo z programu COST financovaného 7 Rámcovým programem EU (7RP) a evropským programem HORIZON 2020 podpořena participace téměř 2 500 českých účastníků na aktivitách hrazených COST (networking, účast na koordinačních aktivitách Akcí, školících seminářích, krátkodobých vědeckých misích apod.).Více než třetinu těchto účastníků tvoří mladí vědečtí pracovníci. Na podporu české účasti bylo z prostředků programu, tedy z prostředků 7 RP a programu HORIZON 2020 vydáno více než 3 miliony EUR. Čeští vědečtí pracovníci v programu COST čerpali ve sledovaném období 2 % celkového rozpočtu programu COST, což je procentuální podíl značně převyšující poměrnou velikost české vědecké komunity v rámci Evropy.

Výzkumná část je v České republice financována z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích COST CZ a INTER_EXCELLENCE, podprogram INTER_COST .

Analýza účasti ČR v programu COST ke stažení

 

Zdroj: MŠMT